שירה וריקודים בהכנסת ספר תורה בשחמון

מאת: מערכת יום יום באילת ● 18/3/2011 11:59 ● ערב ערב 2064
הוכנס ספר תורה לעילוי נשמתו של גיא אלוש ז"ל. כתיבתו של ספר התורה הסתיימה בבית הכנסת 'שיח ישראל', ומשם יצאה התהלוכה בשירה ובריקודים לעבר בית הכנסת 'נצח ישראל' בשחמון
שירה וריקודים בהכנסת ספר תורה בשחמון