מי ניקה במסיבת פורים העירונית? מסתננים

מאת: עומר כרמון ● 13/4/2011 14:42 ● ערב ערב 2493
למרות חוזר מנכ"ל משרד הפנים האוסר על ראשי רשויות להעסיק מסתננים, תיעד 'ערב ערב' מסתננים מנקים את האשפה שהשאירו אחריהם החוגגים בתום מסיבת פורים העירונית. העירייה: על החברה הקבלנית נאסר להעסיק מסתננים. החברה הקבלנית: פועלי הניקיון אינם שייכים לנו
מי ניקה במסיבת פורים העירונית? מסתננים