וידיאו: ענן געשי בשמי אילת

מאת: עומר כרמון ● 15/6/2011 21:19 ● ערב ערב 2064
ענן אפר שהתפרץ מלוע הר געש באריתריאה כיסה ביום שלישי את שמי אילת. הוא נראה כמו ענן רגיל, אך אין בו כלל אדי מים, אלא גופרית רעילה וחלקיקי סלעים וזכוכית וולקנית. למרבה המזל, לא נגרמו שיבושים בתנועה האווירית
וידיאו: ענן געשי בשמי אילת