בית אבות או בית מלון? 'פירסט קלאב' נמכר

מאת: עומר כרמון ● 11/8/2011 17:57 ● ערב ערב 2510
עו"ד שלמה בן אליהו, לשעבר מנכ"ל משרד השיכון ומינהל מקרקעי ישראל, רכש את הבניין בשדרות התמרים שהוקם כדי לשמש כדיור מוגן, אך שימש בפועל, בעיקר כבית מלון. קופ"ח מכבי תשכור את המחלקה הסיעודית ותמשיך להפעילה גם לאחר העברת הבעלות. חבר מועצת העיר, ד"ר מאיר ויסנוביץ ביקש להעלות את עתידו של המבנה לדיון דחוף במועצת העיר. שתי קשישות המתגוררות במלון מזה מספר שנים נדרשו לעזוב את המקום בחודש אוקטובר, אולם נציג הרוכשים הבטיח ל'ערב ערב' כי הן יוכלו להמשיך להתגורר בבניין
בית אבות או בית מלון? 'פירסט קלאב' נמכר