הוכמן בדרך לפרישה

מאת: ראובן זלץ ● 22/9/2011 18:13 ● ערב ערב 2516
חבר מועצת העיר, רפי הוכמן, שוקל להתפטר ממועצת העיר ולפרוש מהחיים הפוליטיים. אם אכן צעד זה יתממש, יפרוש הוכמן יחד עם עמיתו לסיעה ד"ר ויסנוביץ. למרות שפרישת השניים, החברים בקואליציה, לא תשפיע מיידית על יציבות הקואליציה, הרי שאין ספק כי המערכת הפוליטית נכנסת לתקופה של חוסר שקט. הוכמן מסר השבוע, כי אכן יש דברים בגו, אך ההחלטה עדיין לא נפלה
הוכמן בדרך לפרישה