אנטיפתי

מאת: רותם נועם ● 16/11/2011 21:00 ● ערב ערב 2524
להיכן נעלמה גדר ההפרדה מצילת החיים?. כמה סימני שאלה על החוק החדש שחוקקה העירייה לשיפוץ כפוי של בניינים מוזנחים. ועוד כמה מילים על החידה שקרויה סטס מיסז'ניקוב, או שר התיירות בשבילכם
אנטיפתי