מועצת העיר אישרה התייקרות בתעריפי הארנונה

מאת: עומר כרמון ● 1/12/2011 00:54 ● ערב ערב 2064
מועצת העיר אישרה העלאה של 3.1 אחוזים בתעריפי הארנונה לשנת 2012. העלאה זו מותאמת לחוק ההסדרים במשק וכפופה לאישור משרדי הפנים והאוצר. להתייקרות הארנונה התנגדו שני חברה מועצה: עו"ד לימור להב והרצל חנו
מועצת העיר אישרה התייקרות בתעריפי הארנונה