שר הפנים זיכה את גבי קדוש

מאת: עומר כרמון ● 15/12/2011 20:27 ● ערב ערב 2528
לפני כארבע שנים, המליצה ועדה בראשותו של השופט (בדימוס) ורדי זיילר, לחייב את מאיר יצחק הלוי ב-50 אלף שקלים, ואת גזבר העירייה, אסי בן חמו ב-25 אלף שקלים, משום שקלטו עובדים לעירייה בניגוד להוראות משרד הפנים. בכל הנוגע לגבי קדוש, קבעה הוועדה, כי פעל כראוי ואין להטיל עליו חיוב אישי. השבוע, אישר שר הפנים את המלצת הוועדה בנוגע לגבי קדוש. בכל הנוגע להמלצות הנוספות, אין החלטה
שר הפנים זיכה את גבי קדוש