המלון יפצה את האורחת על מזוודה שנעלמה

מאת: ● 16/12/2011 16:39 ● ערב ערב 2528
בבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים הוגשה תביעה של אורחת נגד בית מלון באילת וחברת הביטוח בגין אובדן מזוודה ובתוכה פריטים יקרי ערך. האורחת טוענת, כי קציני הביטחון הנחו אותה להניח את המזוודה באולם לא נעול. השופטת מרים ליפשיץ- פריבס קיבלה את ההוכחות שהוצגו בפניה וקבעה, כי על המלון לפצות את האורחת בסכום של 8,000 ₪