ראש העיר לרוה"מ "אילת בסכנת קריסה".

מאת: ראובן זלץ ● ● ערב ערב 2117
מצבה הכלכלי הקשה הביא את ראש העיר לשלוח מכתב חריף ובו מפרט יצחק הלוי את "מצבה הקריטי של העיר אילת ועיריית אילת". ראש העיר מזהיר כי "אילת נמצאת בסכנה קיומית המצריכה את התערבות ממשלת ישראל". יצחק הלוי אומר בעיקבות המכתב ל'ערב ערב' "הגיע הזמן לפעולות ולא למעשים, כנראה שבממשלה לא ממש מבינים את המצב לאשורו".
ראש העיר לרוה''מ ''אילת בסכנת קריסה''.