חשיפה: מסמך ההסכמות בין ועד ההורים לעירייה

מאת: עומר כרמון ● 28/2/2013 22:24 ● ערב ערב 2591
בשבוע שעבר החליטו נציגי ההורים לא להאריך בשנה נוספת את תוקפו של מסמך ההסכמות לשיתופי פעולה בין ההורים לבין ראשי אגף החינוך בעירייה: מירי קופיטו וד"ר דרורי גניאל. ההורים קובלים על כך שהסעיף היחיד שמומש עד כה בהסכם, הוא זה המחייב אותם לסודיות. דובר הפורום: "ההסכם אינו נותן להורים שיניים מול העירייה". השבוע, אנו חושפים לראשונה את סעיפי המסמך: יו"ר פורום ההורים וסגנו נדרשים לחתום על הסכם סודיות. במקרה של תלונות, היו"רים והסגנים הבית ספריים הינם הכתובת המרכזית לפניות הורים". פניה למנהיגות החינוכית העירונית תקבל מענה רק לאחר מיצוי נוהל זה. ומי לא שומר על ההסכם? פרטים מפתיעים בהמשך
חשיפה: מסמך ההסכמות בין ועד ההורים לעירייה