בקשה לתביעה ייצוגית נגד העירייה: גבתה ארנונה שלא כדין

מאת: עומר כרמון ● 16/8/2013 21:37 ● ערב ערב 2615
מגישי התביעה חישבו ומצאו, כי בשנתיים האחרונות, גבתה העירייה מתושבי העיר שלא כדין 316,662 שקלים עבור נכסי מגורים. לטענתם, העירייה, כרשות ציבורית, לא פעלה בתום לב וניצלה את העובדה שהתושבים אינם בקיאים במספרים המופיעים בחשבונות הארנונה, כדי להתעשר על גבם
בקשה לתביעה ייצוגית נגד העירייה: גבתה ארנונה שלא כדין