אנטיפתי

מאת: רותם נועם ● 31/10/2013 17:31 ● ערב ערב 2626
שבוע אחרי הניצחון המוחץ. על שולחנו של יצחק הלוי ערימת הבטחות לצד מספר סימני שאלה המאיימים על שלוות הנפש של פרנסי העיר ותיירנה. טור פרשנות פוסט בחירות
אנטיפתי