קלון לחיים אל על

מאת: עומר כרמון ● 27/11/2013 20:46 ● ערב ערב 2064
בית המשפט אישר את עסקת הטיעון: חבר המועצה שקיבל שוחד, נידון ל-16 חודשי מאסר וירצה את עונשו בכלא 'דקל'. השופט קבע כי על מעשיו של אל על חל קלון, לפיכך, לא יוכל להיבחר שוב למועצת העיר בשתי הקדנציות הבאות. "עבירת השוחד היא מהחמורות שבעבירות עובדי הציבור. פגיעתה בפעילות המינהל הציבורי ובאמון הניתן בו, קשה ורעה, והיא מעוררת מיאוס אישי וציבורי", כתב השופט. "ברור כי הנאשם ניצל באופן ציני את תפקידו ואת האמון שניתן בו, ופעל בעזות פנים וללא מורא דין, בדורשו בפה מלא מבעלי עסקים ומהנהלת 'הביג', שוחד תמורת מחיקת הערר שהגיש"
קלון לחיים אל על