הרוכלים איימו להשבית את השוק

מאת: עומר כרמון ● 9/5/2014 21:00 ● ערב ערב 2653
תסיסה רבה בקרב חלק מהרוכלים בשוק החדש, בשל מה שהם מגדירים כתנאי עבודה בלתי אפשריים והיעדר עבודה. אחת מבעלי הדוכנים: "אני מרגישה נאנסת. מדוע המלונאים צריכים לקבוע את נעשה בעיר הזאת? הם יגידו לנו מתי לעבוד, מתי לסגור?" ביום ראשון היו מחצית מהדוכנים סגורים. חברת המועצה והוועד המנהל של השוק – עו"ד סימה נמיר: "גם אני לא הייתי עובדת, אם הייתי צריכה לעמוד שם בחום הזה, ללא מיזוג". העירייה: "כחלק מפעולות הוועד המנהל לשיפור מתחם הרוכלים כשוק תיירותי מודרני ומזמין, יוצבו שלטים מאירי עיניים ואף יינתן שם למקום"
הרוכלים איימו להשבית את השוק