התנצלות

מאת: מערכת יום יום באילת ● 11/2/2015 16:08 ● ערב ערב 2064
בכתבה בגיליון 2691, שעסקה ברכז המודיעין לשעבר במשטרת אילת, ארז טלקר, נפלה טעות. הפיסקה בפסק הדין המתייחסת לפתיחת בית בושת ובית הימורים, לא נכתבה על טלקר, אלא הובאה כציטוט מפסיקה קודמת של בית המשפט שנכתבה על אדם אחר. ארז טלקר לא פתח בית בושת ובית הימורים כפי שנכתב בכותרת ובגוף הכתבה ואנו מתנצלים בפני ארז טלקר ומשפחתו על הטעות שנעשתה בתום לב
התנצלות