רימה עולים חדשים

מאת: עומר כרמון ● 1/5/2015 21:24 ● ערב ערב 2064
השופטת שוש שטרית: "יהושע גנון עשה את מעשיו למען בצע כסף ומתוך כוונה לשלשל לכיסו כספים על חשבון גבם של השוכרים התמימים, עולים חדשים שאינם יודעים את השפה העברית, שנתנו בו אמון, ותוך ידיעתו על הנזק שצפוי להיגרם להם ממעשה זה. אין זו הפעם הראשונה בה הוא חומד ומרמה את זולתו ובעיקר את אלה הנותנים בו אמון"
רימה עולים חדשים