סיטי הול

מאת: ראובן זלץ ● ● ערב ערב 2172
עיריית אילת נמצאת בשיאה של הפיכת חצר, תרתי משמע. קבלני הגינון מתמרדים וחוששים לפרנסתם. מהנדס העיר הולך הביתה. רגע האמת לפינוי הטיילת מתקרב. וסבב החלפת הבכירים בעירייה, עדיין בשיאו
סיטי הול