פחד באזור התעשיה

מאת: ● ● ערב ערב 2172
הסוחרים באזור התעשיה חוששים יותר מתמיד לגורל עסקיהם. ועכשיו זה לא רק בגלל המצב הכלכלי הקשה. בגל של פריצות רוקנו מספר בתי עסק מתכולתם. והנזק נאמד במיליוני שקלים. החשש- כנופיה בדואית התבייתה על האזור
פחד באזור התעשיה