באילת מקדמים תעסוקה שיקומית

מאת: מערכת יום יום באילת ● 13/4/2018 11:46 ● ערב ערב 2857
ממונה על השיקום הארצי באגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות ביקר באילת הביקור כלל סיור ב"מיוחד" – מרכז תעסוקה שיקומי בהפעלת עמותת "יחדיו" ובמרכז התעסוקה של עמותת "אנוש" ודיון שבסיכומו הוחלט על הקמת מרכז שירות למשפחות
באילת מקדמים תעסוקה שיקומית
צילום: דוברות עיריית אילת

לצד קידום המענים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים באילת התקיים ביום שני, ביקור של הממונה על השיקום הארצי באגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות ביחד עם צוות מחוז דרום. הביקור כלל סיור ב"מיוחד" – מרכז תעסוקה שיקומי בהפעלת עמותת "יחדיו" ובמרכז התעסוקה של עמותת "אנוש" ודיון מתכלל בהובלת ראש העירייה מאיר יצחק הלוי, שבסיכומו הוחלט על הקמת מרכז שירות למשפחות, גיוון מקורות התעסוקה ועוד. 

בדיון בו נכחו גם נציגי העמותות "יחדיו" ו"אנוש", נציגי ביטוח לאומי, נציגי קופות חולים, צוות מחוז דרום ונציגי האגף לשירותים חברתיים בעירייה, הציגו הגורמים את האתגרים עמם מתמודדת אילת בתחום פגועי הנפש. בפתח הדיון הדגיש ראש העירייה את מדיניותו לפיה תושבי אילת צריכים לקבל את כל השירותים להם הם זכאים מבלי שהמרחק יהווה קושי. כמענה לאתגרים שהציפו הגורמים המקצועיים סוכם בהמלצת הממונה על השיקום הארצי, כי יוקם מרכז שירות למשפחות באילת, בדומה ל – 16 מרכזים ברחבי הארץ, הוועדות לאישור סל שיקום יתכנסו בתדירות גבוהה יותר, וכן תועבר המלצה להקצאת תקן באילת באמצעותו ירוכז סל השיקום באילת לטובת מיצוי הזכויות של כל המתמודדים. בנוסף ייעשה מאמץ של כל הגורמים למציאת מקורות תעסוקה מגוונים יותר בדומה לבית הקפה שעתיד לפעול במרכז הצעירים בעירייה. בסיכום הדברים, ברכה הממונה על שיתוף הפעולה העירוני שתכליתו להגביר את יכולת ההשתלבות של אנשים המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות בקהילה לטובת רכישת עצמאות, כבוד ואיכות חיים. 

ב אילת ישנם כ–150 פגועי נפש מקבלי סל שיקום. 115 מהם פעילים בעמותת אנוש, 61 מהם בתעסוקה נתמכת ברובה בבתי המלון והשאר פעילים במועדון החברתי של המרכז. 16 פגועי נפש נוספים מתוך 87 בעלי צרכים מיוחדים מועסקים ב"מיוחד" מרכז תעסוקה שיקומי בהפעלת עמותת "יחדיו" והאגף לשירותים חברתיים בעירייה – 8 בתעסוקה נתמכת ו – 8 בסדנת הייצור שבמפעל המוגן. 25 נוספים מועסקים במסגרת עמותת "אלונים" ועוד 4 במסגרת פרויקט "סיפור חוזר" – מיזם שיקום תעסוקתי הכולל עמדות למכירת ספרים שנתרמים על ידי הקהילה, המוצבות ברחבי העיר ומופעלות על ידי המועסקים המיוחדים. שירותי סל השיקום כוללים שירותי ליווי במוסדות לימוד אקדמיים ואחרים, תעסוקה, חברה, מרכז ייעוץ למשפחות ודיור מוגן - צוות מלווה הכולל עובד סוציאלי המגיע לביתו של המתמודד בכדי לסייע לו בהתמודדותו עם כלל תחומי החיים. כיום באילת ניתנים השירותים על ידי עמותת "אנוש" ו"אלונים" המספקים דיור מוגן. עמותת "יחדיו" ו"אנוש" מספקות תעסוקה תומכת ותעסוקה במפעל מוגן. בנוסף מפעילה עמותת "אנוש" מועדון חברתי הפועל 3 פעמים בשבוע אחר הצהריים. 

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש