רשות ניקוז ערבה הרסה חורש טבעי של שיח בסכנת הכחדה: ''הכל נעשה באישור''

מאת: רותם נועם ● צילום: רותם נועם ● 20/4/2018 08:43 ● ערב ערב 2859
הרס מסיבי של חורש טבעי של צמח מסוג אוכם חד ביתי, המופיע ברשימת הצמחים המועדים להכחדה, אותר לאחרונה באזור המלחה הדרומית של אילת, בסמוך לעבודות המתבצעות בתעלת הקינט על ידי רשות ניקוז ערבה ● להרס החורש אחראית הרשות שהנחתה את הקבלן להשליך במקום את עודפי העפר שנחפרו במסגרת העבודות לביטון התעלה ● רשות ניקוז ערבה: ''רשות הטבע והגנים אישרה את מיקום השלכת העפר'' ● רט''ג: ''במידה ויתברר שהיתה פגיעה בערכי טבע מוגנים הנושא ייבדק מול הגורמים האחראים על העבודות'' ● רשות מקרקעי ישראל: ''הפרויקט תואם עם כל הגורמים הרלוונטיים וקיבל את כל האישורים הנדרשים כולל מרשות הטבע והגנים והירוקים ולא היתה כל פגיעה בערכי טבע'' ● עיריית אילת: ''הנושא הועבר לטיפול הגורמים הרלוונטיים''
רשות ניקוז ערבה הרסה חורש טבעי של שיח בסכנת הכחדה: ''הכל נעשה באישור''