חברת הילטון נגד דיירי יחידות הנופש במלון מלכת שבא

מאת: רותם נועם ● צילום: מערכת יום יום באילת ● 30/11/2018 16:56 ● ערב ערב 2891
לאחר שרוכשי יחידות הנופש במלון דרשו כי חברת הילטון העולמית וחברות הניהול של מלון מלכת שבא יעבירו לבדיקתם את כל החשבונות והמסמכים של ניהול המלון, לאור חשד לאי סדרים בניהול וגביית הכספים על ידן ● טוענת חברת הילטון כי היא כלל אינה צד להליך וכי בינה ובין הדיירים לא נכרת כל הסכם ● חברות הניהול טוענות מצדן: מדובר בניסיון להתל בבית המשפט, על ידי דיירים החבים חובות עתק ומנסים להימנע מלשלמם
חברת הילטון נגד דיירי יחידות הנופש במלון מלכת שבא
לטענת חברות הניהול, הדיירים חתמו בעבר כי ידוע להם שהפרויקט לא ירשם בהכרח כבית משותף. מלון מלכת שבא (לשעבר הילטון)