הורים לבנות באולפנה בעיר מוחים: ''לימודי הבנות יקרים יותר מבתי הספר החילוניים''

מאת: מירב לוי דיאמנט ● צילום: ● 18/1/2019 16:40 ● ערב ערב 2898
הורים לתלמידות באולפנה 'תהילת ישראל' באילת טוענים כי עליהם לשלם עבור לימודי הבנות הרבה יותר משנדרשים הורים לשלם בבתי ספר תיכוניים חילוניים ● מבדיקה שעשינו עולה כי בעוד שתלמיד כתה יב' בבית ספר חילוני בעיר נדרש לשלם סכום של 1388 ש"ח, תלמידות האולפנה נדרשות לשלם 1990 ₪ ● משרד החינוך: "בדיקתנו העלתה כי האולפנה באילת לא חרגה מגובה התשלום המותר בנהלים וכי חוזר התשלומים אושר על ידי נציגות ההורים הבית ספרית" ● יו"ר פורום ההורים העירוני אייל סורגיט מוחה: "הסכומים גבוהים מאוד, לצערי אין באולפנה שקיפות וגם אין וועד הורים נבחר"
הורים לבנות באולפנה בעיר מוחים: ''לימודי הבנות יקרים יותר מבתי הספר החילוניים''
"משום מה נדמה שהכל אצלנו מותר". הורי האולפנה זועמים