יהדות - פרשת תרומה

מאת: הרב דוד שנה ● צילום: ● 6/2/2019 10:49 ● מה נשמע 586
לנו היהודים יש תפקיד מיוחד בעולם. הנביא ישעהו אומר בשם ה' "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו". התפקיד שלנו בעולם הוא להיות הנציגים של הקב"ה כלפי כל יושבי תבל, דוגמא אישית, עם של דוגמא אישית. כשהגויים מתבוננים בעם ישראל, בהתנהגות שלנו, בדבקות שלנו בבורא, במוסריות שלנו, הם צריכים לומר- הנה עם ישר-אל, עמו של ה'
יהדות - פרשת תרומה

 

פרשת תרומה


לנו היהודים יש תפקיד מיוחד בעולם. הנביא ישעהו אומר בשם ה' "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו". התפקיד שלנו בעולם הוא להיות הנציגים של הקב"ה כלפי כל יושבי תבל, דוגמא אישית, עם של דוגמא אישית. כשהגויים מתבוננים בעם ישראל, בהתנהגות שלנו, בדבקות שלנו בבורא, במוסריות שלנו, הם צריכים לומר- הנה עם ישר-אל, עמו של ה'. גם בפרשה שלנו פרשת תרומה, הקב"ה מצווה אותנו לתרום כסף וזהב על מנת לבנות משכן. מטרת המשכן מוגדרת על-ידי ה' "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". כלומר באמצעות המשכן, המקדש, הקב"ה ישרה את שכינתו עלינו. אבל חז"ל מדייקים שלא נאמר בפסוק ושכנתי בתוכו, בתוך המקדש, אלא ו"שכנתי בתוכם", ולומדים מכך חז"ל שיש כאן פניה אישית של הקב"ה לכל יהודי, בכל מקום בעולם, אתה האדם הפרטי צריך להיות המשכן של ה'. הקב"ה צריך לשכון בתוכנו, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. וכדברי חז"ל עם ישראל הם המרכבה של השכינה. איך אפשר לגרום לכך שהשכינה תשרה בכל יהודי? מה עלינו לעשות? כיצד עלינו להתנהג? לשם כך התורה מדריכה אותנו כתורת חיים כיצד עלינו לחיות את כל ימינו במשך כל שנות חיינו, כל יום יש לו תפקיד אין יום מיותר ולכל יום חייבת להיות משמעות ותוכן, ואם חלילה עבר עליך יום בבטלה גמורה, זה כאילו ששרפת את היום הזה, כאילו היית מת, ללא מטרה באותו יום. ההדרכה של התורה כיצד לחיות היא מדוייקת ומקיפה לכל רגע ורגע בימי חיינו. קשה להיות יהודי. מוטלת עלינו חובה קדושה להתנהג בחיינו הפרטיים כיחידים וגם כאומה באופן שאינו מותיר שום מקום ללזות שפתיים ולפקפוק בהתנהגות בין אדם לחברו ביושר, בהגינות, בלי לגנוב, בלי לחמוד, ובין אדם למקום (לה') לשמור על קדושת השבת, על קדושת הדיבור, על קדושת המאכלים ועל טהרת המשפחה. דרך חיים זו היא אשר תגרום לנו כיחידים וכאומה להפך למקדש ששוכנת בו השכינה. על מנת להיות קדושים אנחנו לא צריכים להתנזר מהעולם הזה, להיפך. התורה מצפה מאתנו שנחיה ונמצה מהעולם הזה את המקסימום שאפשר להשיג בעולם, אבל ביושר, בקדושה, ועל כך אמרו חז"ל "קדש עצמך במותר לך". יש כאלה שסבורים שניתן להגיע לקדושה אך ורק אם האדם יהיה ספון בבית המדרש יומם ולילה ויעסוק בלימוד תורה ללא הפסקה. הרמב"ם לימד אותנו שיש דרכים נוספות להיות קדושים, להיות מרכבה לשכינה. וכך כותב הרמב"ם, אדם שאוכל וישן על מנת שיהיה לו כח לקיים את גופו ולעבוד את ה' והולך לעבוד על מנת שיוכל לפרנס את עצמו ואת משפחתו ועושה זאת לשם שמיים, חי חיי משפחה כדת משה וישראל בקדושה על מנת להקים משפחה, נמצא אדם זה עובד את ה' כל ימי חייו ומקיים את דברי חז"ל "ויהיו כל מעשיך לשם שמיים" . גם מי שקשה לו ללמוד תורה ואפילו אם הוא גדל רחוק מהתורה עדיין כל יהודי מחוייב להיות המקדש של ה'.  על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במנהיגים של עם ישראל אשר עיניהם של כל ישראל צופות בהם ולומדים מהם כיצד להתנהג. עד כדי כך גדולה ההתבוננות במנהיגים שחז"ל קבעו לגבי שימוש תלמידי חכמים : " גדול שימושה יותר מלימודה " כלומר עצם ההתבוננות בתלמיד חכמים , בהליכותיו בדיבורו במאכלו הוא לימוד התורה באופן מעשי . כל זאת לגבי תלמידי חכמים , ומה לגבי מנהיגי הציבור ? האם גם ההתנהגות שלהם צריכה לשמש לנו דוגמא ומופת ? בדורות הראשונים בוודאי שכך היה , המנהיגים היו צדיקים ויראי  שמיים – משה רבנו , יהושוע בן נון ,שמואל הנביא, דוד המלך ושלמה המלך . אך בדור שלנו לחשוב שהמנהיג הוא גם דמות חינוכית ? בוודאי שכן , לכן חשוב מאוד בימים אלו שאנחנו עומדים בפני בחירת מנהיגי ישראל לשנים הקרובות , לחשוב היטב מי הם האנשים נקיי הכפיים וישרי הדרך הראויים לזכות לאמון שלנו , ולקוות שלא יאכזבו אותנו בהמשך.


חדשות אילת - ערב ערב באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש