היועמ''ש לעירייה נגד פרויקט התחדשות עירונית של ה''סינג סינג'': "אם הכל בסדר למה מסתירים?"

מאת: רותם נועם ● 29/1/2020 15:34 ● ערב ערב 2952
היועמ"ש לעירייה, עו"ד דפנה ישראלי, מצננת את ההתלהבות העירונית מהעברתו של פרויקט "פינוי בינוי" של הסינג סינג, ל"מסלול רשויות מקומיות" וטוענת כי חסרונותיו עולים על יתרונותיו ● בין היתר ציינה עו"ד ישראלי כי קיים קושי רב בכך שבשטח פועל כבר יזם לאור הדרישה לערוך מכרז ● עוד הסבירה כי האחריות על הפרויקט מוטלת על העירייה שתהיה חשופה לתביעות וכן העלתה את האפשרות לניגודי אינטרסים בין העירייה ליזם ● לבסוף ציינה כי לא תחתום על אישור לפרויקט עד שלא תשלים את בדיקת כשירותה של חכ"א כחברה מלווה ● והבהירה כי ההצבעה שנערכה אותו יום תהיה כפופה לאישורים נוספים שידרשו בהמשך ● יצחק הלוי ואבי כהן מחכ"א התעמתו עם עו"ד ישראלי ● יצחק הלוי: ""אין בעיה אל תחתמי, היועץ המשפטי לממשלה יחתום ...אני את הסיפור של הסינג סינג אקדם, גם אם יתהפך העולם...אני מבקש להפעיל את הכישור היצירתי מה כן מקדם, לא מה עוצר"
היועמ''ש לעירייה נגד פרויקט  התחדשות עירונית של ה''סינג סינג'':  ''אם הכל בסדר למה מסתירים?''