מה הן עבירות מס טכניות

מאת: מסחרי ● צילום: מסחרי ● 5/3/2020 09:10 ● ערב ערב 2956
לכאורה עבירות מס טכניות נחשבות כעבירות קלות ביותר, הואיל והן לא נעשו בזדון ובכוונת מכוון להונות את שלטונות המס. הן עשויות להיחשב לעבירות שהמבצע אותן לא צפוי להיענש כלל אבל לא זה המצב ולכן חשוב להידרש גם אל עבירות מסוג זה בשימת לב ולייחס להן חשיבות רבה.
מה הן עבירות מס טכניות

בשל החומרה שבה צפויות שלטונות המס לטפל במעלימי הכנסות נכון לנקוט ולנהוג לפי הכלל קלה כחומרה. זהירות יתר נדרשת מכל מי שחייבים בתשלום מס כחוק. ואחרי שאמרנו זאת - חשוב לדעת ולהבין מה הן עבירות מס טכניות. עם עבירות אלה נמנים: איחור בהגשת דוח מס הכנסה, אי ניכוי מס במקור או ניכוי חלקי בלבד, אי העברת מס לאחר ניכויו, כפי שמתחייב מפקודות מס ההכנסה ועוד.

חשוב לדעת כי הישנות ביצוע עבירות טכניות עלולה לעורר חשד לביצוע עבירות מהותיות. לא אחת הגבול בין שני הסוגים עלול להיות דק. על החומרה שבה נדרשים שלטונות המס גם לביצוע עבירת מס טכניות עשוי להעיד עצם היתכנות השתת עונש מאסר לריצוי בפועל והן משך זמן המאסר – עד שנה אחת.

 

מדוע חשוב להיעזר בשירות עורך דין?

 

משום כך מי שחשוד בביצוע עבירות, לרבות עבירות טכניות, עשוי להיזקק – או כמעט בוודאות ייזקק- לשירות עורך דין מומחה בתחום המסים. חשיבות סיועו של עורך דין היא באפשרותו למצוא נסיבות מקלות, אשר לאורן תישקל העבירה שלכן והיא תיתפס בחומרה מופחתת. עורך דין יוכל לסייע בהגעה להסדר עם שלטונות המס להחזר הכסף שלא שולם או- גם במקרה קשה יותר- להחלפת עונש מאסר בפועל למאסר על תנאי ולתשלום קנס כספי.

אימרה רווחת אומרת שגם מה שקל לעשות, קל יותר לא לעשות. לכאורה, חובת הדיווח לא מותירה מקום לאי ביצועה ובכל זאת, לא אחת, אם בשל רשלנות ואי שימת לב או א בשל אי סדר, יש מי שאינם מדווחים כנדרש. על מנת לצמצם או אף למנוע ביצוע עבירות מס טכניות יש לנהל רישום מסודר. מי שבשל עומס או לחץ זמן לא יכול להתפנות לכף ייטיב לעשות אם ימנה בעל מקצוע לטפל בנושא המס וכך יבטיח לעצמו שקט מעצם הידיעה כי יש מי שעוקב, מטפל ומדווח על המסים.

החשדנות המובנית אצל שלטונות המס כלפי נישומים עלולה להיות בעוכרי מי שמבצעים "רק" עבירות מס טכניות. הואיל ואי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש, עלול לא לפטור ממנו גם התנהלות רשלנית של מי שיודעים את החוק, לרבות את משמעות המפרים אותו, ואינם מקיימים אותו.

 

בין מהותי לטכני

 

מדיניות של אפס סובלנות כלפי העלמות מסים עלולה להשליך גם על מי שמבצעים עבירות מס טכניות. לכאורה, אין במעשיהם כוונת מכוון, מן הסתם אין בה זדון. אולם השורה התחתונה, אי דיווח, לא יכולה שלא לעורר חשד או לפחות ספק, כי אין בהעלמה כל מאפיין של תום לב. מעת לעת עולה בתקשורת פרשה של העלמת מסים הנאמדת במיליוני שקלים. ההנחה היא שהעלמת מסים פוגעת בכל הציבור, אשר כספי המסים ממנים חלק ניכר ביותר מהפעלות של המערכת השלטונית ושל משרדי הממשלה. לפיכך מי שמעלים מסים נתפס כמי שפוגע בזולתו. ההחמרה בענישה משקפת תפיסה זו.

אם אתם לא נוהגים להמר, ודאי לא להסתכן, חשוב שתקפידו על הנושא ותתנהלו באופן מסודר ושיטתי, כדי שבמועד חובת הגשת הדיווח לשלטונות המס על הפעילות העסקית שלכם, אשר לא רק מן הראוי שתתנהל בשקיפות מלאה אלא מן ההכרח שכך תתנהלו, יימסר הדוח השנתי המלא, החוקי והתקין שלכם.


חדשות אילת והערבה - יום יום באילת   

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש