כך תחזור אילת לתפקוד שלב אחר שלב - תכנית הפעולה של הממשלה נחשפת

מאת: ● 17/4/2020 10:48 ● ערב ערב 2962
משרד הכלכלה פרסם את אסטרטגיית היציאה הכלכלית של המשק מהסגר. בהתייחס לענפים עליהם נשענת העיר אילת כגון תעופה, מלונאות, אטרקציות, תרבות ופנאי בחינת הפעלה תהיה החל מה- 17/05/2020 המסמך גובש במטרה לייצר חזרה לרציפות תפקודית מהירה שהינה קריטית לכלכלה הישראלית ובמיוחד עבור העיר אילת שמרבית כלכלתה על תיירות ומסחר
כך תחזור אילת לתפקוד שלב אחר שלב - תכנית הפעולה של הממשלה נחשפת