בצל הקורונה - הקלה בארנונה לבתי עסק

מאת: ● 26/4/2020 09:21 ● ערב ערב 2963
בהתאם לתיקון תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) בשל משבר הקורונה, תעניק העירייה לבתי עסק הזכאים לכך, הנחה מארנונה בשיעור 100% עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי 2020. לעסקים ששילמו את תשלומי הארנונה עבור חודשים מרץ – אפריל, יבוצע החזר כספי. ההנחה תינתן לבתי העסק הזכאים לכך על ידי אגף ההכנסות בעירייה, ללא צורך בהגשת בקשה.
בצל הקורונה - הקלה בארנונה לבתי עסק

עוד בהתאם לתקנות, לא זכאים להנחה, נכסים שסיווגם מגורים, בנקים וחברות ביטוח, אדמה חקלאית, מבנה חקלאי, מערכת סולארית על קרקע או גג וקרקע המשמשת עם מערכת סולארית, נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי, גוף מתוקצב ותאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, קופות חולים ומוסדות להשכלה גבוהה שקיבלו פטור חלקי מארנונה, בניין שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו, בניין ריק שאין משתמשים בו, ו"נכס אחר" כמשמעותו בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז-2007 (לגבי "נכס אחר" – בכפוף לאמור להלן). לא זכאים להנחה גם מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, שפעולתם הותרה כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

מחזיק ב"נכס אחר" שנאסרה פתיחתו לפי תקנה 5(א) לתקנות שעת חירום האמורות, יוכל גם הוא לבקש הנחה בפנייה מתאימה לאגף ההכנסות בעירייה. כל מחזיק אחר בנכס שסבור, כי מגיעה לו הנחה אך זו לא ניתנה, נדרש לפנות לאגף ההכנסות בבקשה להנחה וזו תיבחן לגופה.

לקריאת התקנות והקריטריונים במלואם ולהורדת טפסי בקשה להנחה/החזר, ניתן להיכנס לאתר העירייה www.eilat.muni.il. פרטים ובירורים נוספים, באגף ההכנסות בעירייה, טלפון: 08-6367127, מייל: moked-g@eilat.muni.il


חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

                                                                                              

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש