השדה הסולארי ביטבתה יוצא לדרך

מאת: רותם נועם ● 26/5/2020 20:55 ● ערב ערב 2968
הוועדה הנפתית לתכנון ובניה במחוז דרום, אישרה לקיבוץ יטבתה להפוך שטח של 286 דונם, משטח חקלאי למתקנים הנדסיים והכשירה בכך את הפיכתו לחווה סולארית ענקית
השדה הסולארי ביטבתה יוצא לדרך
חברה שמתמחה באנרגיה סולארית ובעבודה עם קיבוצים. עמוד הבית של דוראל אנרכיה (פרינטסקרין)

במסגרת תכנית להקמת מתקן פוטו –וולטאי בשטח קיבוץ יטבתה, הוקצה שטח חקלאי בגודל 286 דונם, את ייעודו ביקשו בקיבוץ לשנות מייעוד חקלאי לייעוד חקלאי ושימושים הנדסים. כן התבקשה הסדרת נגישות למתקן. על פי התכנית, המתקן יחובר לקו מתח גבוה, ומתקני האגירה יאפשרו את פיזור אספקת האנרגיה. לאחר שלא התקבלו התנגדויות לתכנית, אך התקבלו הערות ממנהל התכנון והבניה, אישרה הוועדה את התכנית בכפוף לתיקונים, שעסקו בין היתר באפשרות להתקין את המתקן בשלבים, ובהיקפי התפוקה להם יידרש ואליהם יוכל לשאוף בעתיד, אם יבקש להגדיל את תפוקתו המאושרת.

 

הירוקים ניצחו והזיזו את המיקום


כזכור, נבחר השטח לאחר שהגופים הירוקים התנגדו לשטח אחר שהוקצה לטובת השדה הסולארי והוועדה המחוזית קיבלה את התנגדותם ובחרה באחת משתי אופציות שהוצגו בפניה ואשר תאמה את עמדת המשרד להגנת הסביבה. מדיוני הוועדה עולה, כי לאור כך שהאזור שנבחר במקור הינו בעל רגישות נופית גבוהה וכי המדובר בשטחים המיועדים לשימור משאבי מים, הוצעו שתי חלופות להקמת החווה, הראשונה, שהיתה עדיפה בעיני היזם, מזרחית ליטבתה והשנייה צפונית לקיבוץ באזור חקלאי מרוחק יחסית. בחודש ספטמבר התקבלה חוות דעתו של המשרד להגנת הסביבה ממנה עלה כי החלופה הראשונה היא זו המקובלת עליהם ברמת המקרו, עם זאת כוללת חוות הדעת התייחסות לבדיקות ולתיקונים נדרשים ברמת המיקרו. בין היתר נדרש לצמצם את "הקו הכחול" של התכנית בחלקה המזרחי והדרום מזרחי, באזור הנמצא בחפיפה לשטחי דיונות בעלי ערכיות סביבתית גבוהה, עוד מוצע, לבחון אפשרות להרחבת תחום התכנית לכיוון שטחי החקלאות שמצפון לתכנית. נציגת רשות העתיקות ביקשה כי יתקיים תאום מול רשות העתיקות קודם להפקדת התוכנית.  גם רכבת ישראל דורשת כי הנושא יתואם מולה. 
לאחר שהוצגו בפניה שתי החלופות, החליטה הוועדה המחוזית כי: "אין מקום בתחום השטח המיועד לבינוי בקיבוץ, מאחר ושטחי הגגות שבו מוצו וכי אין מקום בשטח הנמצא בצמידות לקיבוץ, היות ומתוכננת בו הרחבה למגורים. חלופה מס' 1 (שנבחרה לבסוף ר.נ) מוצעת בשטח צמוד דופן לשטח המיועד לבינוי "מרכז אזורי חבל אילות". לפיכך המליצה הוועדה לבחור במיקום החדש ממזרח לקיבוץ.

 

חברה שמתמחה בקיבוצים


החברה החתומה על הקמת השדה, היא דוראל אנרגיה, חברת אנרגיה מתחדשת שהוקמה ב-2008 והתמחתה במגזר הקיבוצי. כעת בכוונת החברה לגייס 150 מיליון שקל לפי שווי חברה גבוה של 750 מיליון שקל. מטרת ההנפקה, לממן התרחבות מהירה בשוק האנרכיה הפוטו וולטאית בישראל, כאשר השדה ביטבתה הוא חלק מהתכנית. החברה, ש-9% ממניותיה בבעלות קיבוץ יטבתה, נשלטת על ידי דורי דוידוביץ' ואלון קסל. דוראל, שהקימו אותה ב–2008. דוראל מפעילה בשותפות עם קיבוצים כ-130 קיבוצים, 315 מערכות פוטו־וולטאיות נכון לסוף 2019. המערכות מניבות הכנסות של 58 מיליון שקל לשנה ורווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של 54 מיליון שקל. דוראל רשמה הפסד של 2.6 מיליון שקל במחזור של 8.2 מיליון שקל ב–2019, בהשוואה לרווח של 2.2 מיליון שקל במחזור של 16 מיליון שקל ב–2018, ובמונחי פרופורמה: הפסד של 1.1 מיליון שקל במחזור של 13 מיליון שקל ב–2019, בהשוואה לרווח של 4.3 מיליון שקל במחזור של 22 מיליון שקל ב–2018.


  חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש