מאז מינויו של מבקר העירייה לאחראי על תלונות הציבור לא פורסמו דוחותיו לציבור

מאת: רותם נועם ● צילום: עומר כרמון ● 24/6/2020 23:33 ● ערב ערב 2972
לתלונות נגד מבקר העירייה עו''ד אלי הרציג על דוחותיו האנמיים מצטרפת כעת תלונה חדשה על תפקודו כמנהל האגף לתלונות הציבור בעירייה ● מאז מינויו לפני שנתיים לא פורסמו דוחות היחידה באתר העירייה ● עיון בדוח שהגיש למועצה לשנת 2109 מגלה כי הוא אינו כולל את מספר התלונות שהוגשו במהלך השנה ומסתכם בארבע דוגמאות, זאת לעומת עשרות בעבר ● בעקבות פניית 'ערב ערב' פורסמו הדוחות ונחשף כי ארבע תלונות עודן מטופלות אף שלא צוינו ● כן מתפרסם סיפורה של עבירת הבנייה של עובדת ההנדסה שהוכשרה לאחר הגשת תלונה למבקר ● בעיריית אילת דוחים את הטענות: ''עד שנת 2017 אוחדו כל הנתונים לכדי דו''ח אחד של פניות הציבור ללא הפרדה בין הפניות לבין התלונות זאת מאחר שהמחלקה לפניות הציבור טיפלה גם בתלונות הציבור. החל משנת 2018, לאחר מינויו של מבקר העירייה לממונה תלונות הציבור, בוצעה הפרדה בין תלונות הציבור לבין פניות הציבור...בשנת 2019 הוגשו 8 תלונות...ארבע מהן פורטו כדוגמאות...ארבע הנותרות עדיין בטיפול. לצד תלונות הציבור מטופלות באופן שוטף מאות פניות על ידי המחלקה לפניות הציבור''
מאז מינויו של מבקר העירייה  לאחראי על תלונות הציבור  לא פורסמו דוחותיו לציבור
לא ציין בדוח אפילו את מספר התלונות שהוגשו במהלך השנה. עו

מאז שעובדת העירייה שהיתה ממונה על מחלקת פניות הציבור בעירייה, מגי שיש,  הוחלפה במבקר העירייה עו"ד אלי הרציג – כבר שנתיים שדוחות היחידה אינם מפורסמים באתר העירייה וכעת נחשף כי לפחות בדוח שהוגש על ידי עו"ד הרציג לשנת 2019, הובאו בסך הכל ארבעה מקרים לדוגמה, זאת לעומת עשרות מקרים שהובאו בדוחות הקודמים. גם המקרים הבודדים שהוצגו בדוח, נגעו כולם בלי יוצא מן הכלל לסוגיות של שירותיות מצד עובדי עירייה, זאת בניגוד לטווח הנושאים הרחב שאפיין את הדוחות הקודמים. כן נעדר הדוח בן שני העמודים את הגרפים שאפיינו את הדוחות בשנים שעד למינויו לתפקיד, מהם ניתן היה ללמוד על התפלגות אופני הפניה לעיריית אילת, וכן על המחלקות והנושאים בעטיין בוצעו אותן פניות. 

 

איפה השקיפות?


בחודש יוני 2018 הוזזה עובדת העירייה מגי שיש מתפקידה כממונה על פניות הציבור בעיריית אילת, ובמקומה מונה עו"ד אלי הרציג, מבקר העירייה, כאחראי על תלונות הציבור. באותה הזדמנות, אף הוזזה שיש מתפקידה כאחראית על חוק חופש המידע ותפקיד זה הועבר לאחריותו של מנכ"ל העירייה פיליפ אזרד. כבר אז נשמעו קולות שטענו כי צעד זה מטרתו להחליש את גופי הביקורת בעירייה ואכן, שנתיים אחרי ניכרות תוצאות השינוי.
נכון ליום 19.6.20 טרם פורסמו  דוחות המחלקה באתר עיריית אילת לשנים 2018 ו-2109. בנוסף לכך, דו"ח הממונה על תלונות הציבור שהכין עו"ד הרציג לשנת 2019, שתכנו נחשף כאן לראשונה, מעלה בסך הכל ארבע תלונות לדוגמה מאותה שנה, כולן ללא יוצא מן הכלל עוסקות בעניינים של שירותיות של עובדי עירייה כלפי תושבים ומבקרים בעיר, זאת לעומת דוחות מפורטים ובהם עשרות מקרים לדוגמה שהיו מתפרסמים מידי שנה בדוחות עד לשנת 2017 שפורסמו כולם באתר העירייה כנדרש על פי חוק. כנגד עו"ד הרציג הושמעה בשנים האחרונות ביקורת נוקבת (בעיקר בעיתון זה) על תפקודו כמבקר פעיל  ואפקטיבי, כאשר דוחות הביקורת שהגיש על עיריית אילת בוקרו כאנמיים. כעת ניתן להתרשם מתרומתו לאגף תלונות הציבור. 

 

דוח של שני עמודים בלבד


כאמור, הגיש עו"ד אלי הרציג את דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2919 ב-28.4. הדוח הוגש לראש העירייה ולחברי המועצה, אלא שעיון בדוח הקצרצר מעלה כי הוא שונה בתכלית מדוחות שהיו מוגשים ומפורסמים בשנים קודמות על ידי מנהלת המחלקה דאז הגב' מגי שיש. אם בדוחות עד אותה שנה הובאו מלוא נתונני הפניות והתלונות לעיריית אילת, בהשוואה תלת שנתית תוך הדגשה כי: "הפניות והתלונות המגיעות לטיפול המחלקה מגוונות ואינן רק של תושבי העיר אילת. מלבד תושבים שפונים דרך ערוצי התקשורת השונים, פניות רבות הן של תושבי חוץ ואף תיירים מחו"ל...ישנם המציעים הצעות, ישנם המעירים הערות, ישנם המתלוננים על נושאים שונים ויש כאלה המפרגנים...אורחים המלינים על קבלת דוח חניה ו/או דוח הקמת רעש, או על שרות, או התנהגויות כאלה ואחרות...ועוד". 
כן הוצגו בדוחות הישנים גרפים מספריים שמנו את מספר הפניות/התלונות שהוגשו באותה שנה בהשוואה לשנים קודמות, ופורטו אופני הפנייה (טלפונית, בכתב, בדוא"ל, אישיות, פייסבוק), כן חולקו התלונות למחלקות השונות עליהן הוגשו בעירייה, וכן חולקו אלה לפי נושאי פנייה, כך ניתן היה למצוא בפירוט הדוחות דאז פניות שעסקו בענייני תחזוקה, פיקוח על בניה, פיקוח עירוני, חניה, סיירת תיירות, הדברה, הכנסות, חינוך, תרבות דיור ועוד שלל נושאים, הפניות אף סווגו בין אלה שנעשו על ידי תושבי העיר לעומת פניות של תושבי חוץ, ובסופו של דוח בן עשרות עמודים ולא מעט גרפים, פורטו עשרות מקרים לדוגמה משלל מחלקות ונושאים, בהם עסקה המחלקה לאורך השנה כולה. 
כך למשל בדוח משנת 2017, הובאו 25 דוגמאות לפניות שונות של תלונות, שחולקו בהאתם לסוג הפנייה (בכתב, פייסובק בוכ'). שנה קודם לכן פורסמו בדוח לשנת 2016 לא פחות מ-75 דוגמאות לפניות שונות שטופלו על ידי המחלקה ומספר זהה של תלונות פורסם גם בדוח לשנת 2015. עיון בהן מראה כי סוגי התלונות נסובו על מגוון רחב של נושאים ולא רק על נושא השירות שנותנים עובדי העירייה, כך למשל נזכרו שם תלונות שעסקו בחוסר בשילוט, זכאות לכרטיסי טיסה מקופת חולים, תלונות על פיקוח והסברה באטרקציות מרכזיות בעיר, צריכות מים גבוהות, אי קבלת הנחות בארנונה, 
חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, תשלום מס השבחה ועד שלל פניות במגוון נושאים רחב. אחד התושבים למשל פנה בתלונה על חוסר בתאורה ברחוב בו הוא גר ותלונתו הועברה לתכנית העבודה של העירייה, תלונה אחרת הגיעה מעורך דין של תושבת שלקוחתו לא נענתה על ידי מחלקת ההנדסה, מקרה אחר עסק בפנייתו של מבקר בעיר למבקר המדינה בעניין דוח חניה ישן וכד', עשרות מקרים המלמדים על מגוון התלונות והנושאים המעסיקים את תושבי אילת ומבקריה בפני הרשות המקומית. כל אלה כאמור – נעלמו מהדוחות מהשנתיים האחרונות. 

 

הדוחות שלה היו מפורטים ועמוסי דוגמאות. שיש

 

"הפקחית דיברה לא יפה"


בדוח לשנת 2019 שהגיש עו"ד הרציג למועצה, הוא מביא כדוגמה ארבעה מקרים בלבד, כאשר כולם ללא יוצא מן הכלל עוסקים בתלונות על שירות לקוי שהעניקו עובדי עיריית אילת לתושבים או אזרחים. באחד המקרים אף מצוין כי לא ניתן היה לאמת או לשלול את טענת הנילון, כך שבפועל הוצגו רק שלוש תלונות מוצדקות בדוח השנתי. הדוח לא מפרט בכמה תלונות טיפל המבקר, באילו נושאים ולאילו מחלקות נגעו, וכן האם עומדות ותלויות בפניו תלונות לא מטופלות בעת הגשת הדוח. כן נעדר הדוח השוואה לשנים קודמות. המדובר בדוח קצרצר בן ששה עמודים בסך הכל, ארבעה מהם סוקרים את החוק המסמיך את הממונה ומתארים את תפקידו, ורק שניים מהם מתארים בקצרה ארבעה מקרים לדוגמה. 
באילו נושאים אם כן טיפלה המחלקה על פי הדוח  שהגיש הממונה? ארוע אחד עוסק בתלונה של משפחה אילתית למוקד העירייה על רכבים החונים באדום לבן ליד ביתם וחוסמים את הכניסה לבניין. לטענת המתלוננים, לאחר שהתלוננו ולמקום נשלח פקח שרשם דוחות לרכבים, הגיעה לביתם שכנה כעודה שטענה כי הגרוש של בתה עובד כפקח עירייה והוא הוציא את פרטיהם כמתלוננים מהמערכת. השכנים קבלו על חשיפת פרטיהם כמתלוננים, אך הפקח הכחיש את הדברים בברור מולו ולפיכך קבע הדוח כי "לא ניתן היה לאמת או לשלול בדרך כלשהי את מה שיוחס לפקח", לפיכך, הסתפק הממונה בפניה למנהלי מחלקת הפיקוחי על מנת "שירעענו את נושא שמירת האנונימיות ככל שניתן". 
פנייה נוספת נערכה ביחס לעובדת אגף ההכנסות בעירייה , שלטענת המתלונן דיברה אליה לא יפה. לדבריה, "בעת שהגיעה לאגף ההכנסות על מנת לשלם חוב ארנונה, זכתה ליחס מזלזל מפקידה באגף, שאף הרימה עליה את קולה, לאחר שהמתלוננת ביקשה לברר את מהות החוב. הדבר בא לידי ביטוי באמירות: "מה, את לא מבינה מה כתוב?" ואף: "מה את מגלגלת לי פה עיניים". בבירור שנערך עם מנהלת האגף עם פקידת האגף, הובהר לעובדת כי במתן שרות יש לשים דגש על סגנון הדיבור וטוןן הדיבור. מנהלת האגף הביעה צער על המקרה החריג וציינה כי ניתן דגש לעניין השירות הפרונטלי באגף. מכתב ברוח זו אף הוצא למתלוננת. 
תלונה אחרת שנסקרה בדוח, התייחסה לתלונות שהגישו אורחים שהגיעו לנפוש באילת, נגד פקחית חניה, שחסמה לדברי המתלוננים חניה פנויה באזור מול הים. כשביקשו ממנה לפנות את המקום השיבה להם בלשון לא מנומסת: "איפה אתם רוצים להחנות על הראש שלי?", אחר כך התעלמה מהם והמשיכה בעבודתה ואף סירבה בתחילה למסור את שמה, תפסה את מקום החניה הפנוי ואמרה להם: "אתם לא תחנו פה". בבירור שערךף מנהל אגף תיירות עם הפקחית, הובהר לה כי התנהגותה אינה ראויה. 
תלונה רביעית ואחרונה שהוצגה בדוח התייחסה לתושב העיר שפנה למוקד 106 והתלונן כנגד אדם שעסק ברוכלות בטיילת, למקום הגיע פקח עירייה שעלב במתלונן וקרא לו בכינויי גנאי, המתלונן טען כי הפקח אף עקב אחיו תוך שהוא מצלמו ואף הזמים למקום שוטרים שטענה מופרכת כי הלה הטריד מינית שתי בחורות בחוף הים. בתגובה לדברים הכחיש הפקח את הטענות והאשים את המתלונן בסרוב להזדהות וייחס לו עבר של רוכלות בטיילת. מבירור שערך מנהל האגף עם הפקח, הובהר לפקח כי יש להצטער על האופן בו התפתח האירוע וכי היה מקום להתנהלות אחרת מצדו ולשמירת איפוק בכל הקשור לטיפול בפניית המתלונן למוקד 106. גם כאן נשלח מכתב ברוח הדברים למתלונן.

 

העירייה: הפרדנו את פניות ותלונות הציבור


בעירייה ביקשו להבחין השבוע בין 'תלונות הציבור' ל'פניות הציבור', התפקיד שבעבר היה בסמכותה של הגב' שיש לבדה, פוצל כאמור והוא מתבצע כיום על ידי יחידת פניות הציבור מחד ומאידך המבקר הממונה על תלונות הציבור, בעירייה מסבירים כי החוק אינו מחייבם לפרסם את מדדי פניות הציבור אלא רק את אלה של התלונות, אף שלאורך כל השנים פורסמו הדוחות תחת הכותרת "פניות/תלונות הציבור". כך מסבירים שם את מספר הדוגמאות הקטן משמעותית בדוחות האחרונים, עם זאת, לא ידעו להשיב לנו השבוע מדוע לא פורסמו דוחות התלונות בשנתיים האחרונות באתר העירייה, מדוע הדוח שהוצג למועצה לא כלל נתונים בסיסיים כמו מספר התלונות שהתקבלו במהלך השנה וכמה תלונות עומדות ותלויות נכון למועד הגשת הדוח מלפני הממונה ולא פחות חשוב מכך – מדוע לא תמשיך מחלקת פניות הציבור לפרסם את הדוח השנתי שלה, אף אם בנפרד מדוח התלונות, כפי שנהגה כל השנים כחלק מתפיסה של שקיפות שלטונית.

 

הדוח מ-2018 נחשף


יומיים לאחר פניית 'ערב ערב', הועלו שני הדוחות, לשנים 2018-19, לאתר העירייה כנדרש ופורסמו, אז ניתן היה גם להתרשם מדוח תלונות הציבור הראשון שהגיש עו"ד הרציג לשנת 2018. גם אז התפרש גוף הדוח על שני עמודים בלבד, שפרטו שתי דוגמאות בלבד לתלונות שהתקבלו.  

תלונה אחת היתה של תושבת העיר על חוב משפטי שהוביל לעיקול חשבונה. הדוח מסכם כי לאחר בדיקה באגף הכנסות, הוסדר העניין לשביעות רצון המתלוננת והעיקול בוטל. מקרה שני מעניין יותר, עסק בתלונה אנונימית שהתקבלה בלשכת המבקר, המייחסת לעובדת עירייה במיהל הנדסה, בניה של תוספת לא חוקית בחזית הדירה בה היא גרה. מספר ימים לאחר קבלת התלונהנ שוחח המבקר עם מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הנושא, ובתוך פחות מששה חודשים הכשירה הוועדה המקומית את חריגת הבנייה של עובדת ההנדסה. 

 

מעיריית אילת נמסר בתגובה


"באתר העירייה פורסמו שני דו"חות המחויבים על פי חוק – האחד פניות במסגרת חוק חופש המידע והשני דו"ח תלונות הציבור (כהגדרתן בחוק). עד שנת 2017 כולל, אוחדו כל הנתונים לכדי דו"ח אחד של פניות הציבור ללא הפרדה בין הפניות לבין התלונות זאת מאחר שהמחלקה לפניות הציבור טיפלה גם בתלונות הציבור. החל משנת 2018, לאחר מינויו של מבקר העירייה לממונה תלונות הציבור, בוצעה הפרדה בין תלונות הציבור לבין פניות הציבור. הדו"ח שמפרסם מבקר העירייה הוא כאמור דו"ח תלונות הציבור. ההפרדה בוצעה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (הממונה על תלונות הציבור), לפיו קיימת אבחנה שיורית בין תלונות הציבור לבין פניות הציבור, כאשר מתפקידו של מבקר העירייה לטפל בתלונות הציבור. לשאלתך לגבי תלונות הציבור, בדיקה מול עו"ד אלי הרציג - מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור, בשנת 2019 הוגשו 8 תלונות כהגדרתן בחוק. ארבע מהן פורטו כדוגמאות בדו"ח. ארבע הנותרות עדיין בטיפול. לצד תלונות הציבור מטופלות באופן שוטף מאות פניות על ידי המחלקה לפניות הציבור. לידיעתך, בחוק נקבע כי כל אדם רשאי להגיש תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה  על עובדיה, על נושאי משרה או ממלאי תפקיד בה וכן על כל גוף עירוני מבוקר, כמשמעותו בסעיף 021 א (ב( לפקודת העיריות (נוסח חדש) בעניינים הנוגעים למילוי תפקידם. נקבע, כי הממונה יבדוק תלונה על פי חוק כאשר מתקיימים שני התנאים יחדיו כדלהלן: 1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע, במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל,  להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו; 2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט". מכאן שלא הוגן להטיל פגם בעבודתו של מבקר העירייה כפי שעלה בשיחה איתך.


  חדשות אילת והערבה - יום יום באילת