מאז מינויו של מבקר העירייה לאחראי על תלונות הציבור לא פורסמו דוחותיו לציבור

מאת: רותם נועם ● צילום: עומר כרמון ● 24/6/2020 23:33 ● ערב ערב 2972
לתלונות נגד מבקר העירייה עו''ד אלי הרציג על דוחותיו האנמיים מצטרפת כעת תלונה חדשה על תפקודו כמנהל האגף לתלונות הציבור בעירייה ● מאז מינויו לפני שנתיים לא פורסמו דוחות היחידה באתר העירייה ● עיון בדוח שהגיש למועצה לשנת 2109 מגלה כי הוא אינו כולל את מספר התלונות שהוגשו במהלך השנה ומסתכם בארבע דוגמאות, זאת לעומת עשרות בעבר ● בעקבות פניית 'ערב ערב' פורסמו הדוחות ונחשף כי ארבע תלונות עודן מטופלות אף שלא צוינו ● כן מתפרסם סיפורה של עבירת הבנייה של עובדת ההנדסה שהוכשרה לאחר הגשת תלונה למבקר ● בעיריית אילת דוחים את הטענות: ''עד שנת 2017 אוחדו כל הנתונים לכדי דו''ח אחד של פניות הציבור ללא הפרדה בין הפניות לבין התלונות זאת מאחר שהמחלקה לפניות הציבור טיפלה גם בתלונות הציבור. החל משנת 2018, לאחר מינויו של מבקר העירייה לממונה תלונות הציבור, בוצעה הפרדה בין תלונות הציבור לבין פניות הציבור...בשנת 2019 הוגשו 8 תלונות...ארבע מהן פורטו כדוגמאות...ארבע הנותרות עדיין בטיפול. לצד תלונות הציבור מטופלות באופן שוטף מאות פניות על ידי המחלקה לפניות הציבור''
מאז מינויו של מבקר העירייה  לאחראי על תלונות הציבור  לא פורסמו דוחותיו לציבור
לא ציין בדוח אפילו את מספר התלונות שהוגשו במהלך השנה. עו