עיריית אילת שוב ממחזרת הלוואות

מאת: רותם נועם ● צילום: עומר כרמון ● 1/7/2020 21:23 ● ערב ערב 2973
בעקבות הקורונה ביטלו תושבי אילת רבים את הוראות הקבע שלהם לתשלום ארנונה ● כתוצאה מכך נפגעו הכנסות העירייה למרות שיפוי בגובה 47 מיליון שקל שהגיע ממשרד הפנים ● לפיכך, מיחזרה העירייה הלוואה קיימת שאמורה היתה להסתיים ב-2029 ● זהו כבר המיחזור השלישי בתוך שנה שהעירייה מבצעת בהלוואותיה, לצד הלוואה נוספת שנטלה בשנה שעברה לטובת סגירת אג''חים
עיריית אילת שוב ממחזרת הלוואות
בעירייה מתייחסים למיחזור כאל תכנית התייעלות

עיריית אילת ממשיכה למחוזר הלוואות בקצב מסחרר כתוצאה ממצבה הכלכלי הקשה. בחודש מרץ השנה אישרה העירייה מיחזור שלישי של הלוואה קיימת, בצעד שיקל על תזרימה החודשי בשנים הקרובות, אך יעלה את מחיר ההלוואה ויאריך את מועד פרעונה בשנים.

 

הציבור ישלם 


הקורנה, כך נראה, עוד תורגש בקופת העירייה לשנים קדימה, כמה קדימה – מועצת העיריי האישרה החודש אישור עקרוני שיאפשר מיחזור הלוואה עד לשנת 2035,  זאת לאחר שגזבר העירייה, אסי בן חמו, הוציא מכתב הממוען לחברי המועצה, בשלהי חודש מרץ ובו הסביר מדוע נאלצה עיריית אילת למחזר (בפעם השלישית) הלוואה קיימת, באופן שיקל עליה תזרימית בטווח המידי, אך באותה נשימה יעלה את שעור הריבית שיאלץ הציבור לשלם לאורך שנים ארוכות יותר. "עיריית אילת נמצאת בתקופה קשה מבחינת תזרים המזומנים כתוצאה מהקטנת ההכנסות מארנונה והכנסות עצמיות עקב נגיף הקורונה", כתב בן חמו, "השיפוי של משרד הפנים בארנונה לעסקים שיפר את המצב, אך עדיין קיימת בעיה בגביה מהתושבים שביטלו את הוראות הקבע והתשלום השוטף. על מנת לשפר את התזרים נעשו מספר פעולות בצמצום ההוצאה החודשית וכן בהגדלת ההכנסה", כתב, עוד הוסיף בן חמו כי העירייה ביקשה מהבנק הלוואה חדשה בגובה 15.2 מיליון שקל מתוכה תאלץ העירייה לשלם 1.8 מיליון שקל עמלת פירעון מוקדם לגופים מוסדיים. תקופת ההלוואה תוארך באמצעות מיחזור ההלוואה  ל-15 שנה. צעד זה יחסוך לדברי בן חמו 0.9-1.2 מיליון שקל בשנה בכל שנה בין השנים 2020-2024, עם זאת ככל הלוואה ממוחזרת הארכתה בחמש שנים נוספת תעלה את סך הריבית שתשלם עיריית אילת לאורך שנות ההארכה. ואכן, עיון בטבלה שצרף בן חמו המכמתת את הערכת השינויים בהלוואה, מלמדת כי גובה ההלוואה בהתאם לאישור שניתן, אמור היה לצמוח בשל מיחזורה מ-16 מיליון שקל ל-18.68 מיליון שקל והיא תסתיים במקום ב-2029 ב-2035, המשמעות היא הקלה לשנים הקרובות אך תשלום בריבית דריבית בשנים שלאחר מכן – בסך הכל צפויה הלוואה זו להתייקר בשל מיחזורה בכ- 2.68 מיליון שקל. 

בסופו של יום ועל אף האישור האמור, הסביר בן חמו ל'ערב ערב' כי המיחזור בוצע אך בתנאים טובים יותר משהועלו בנספח שצורף למכתבו לחברי המועצה: ""אני הבאתי הצעאה איך לבצע את המיחזור", הסביר, "אחור כך אני מנהל משא ומתן מול הבנקים ובסוף הגענו לסיכום שונה ממה שהוגש במסמך. בסופו של דבר הארכנו את ההלוואה ל-11 שנה בלבד והעלות של המחזור תעלה מיליון שקל תוך הורדת הריבית לפריים +0.5%". כלמור בן חמו מסביר כי אף שקיבל אישור מהמועצה למיחזור בתנאים טובים פחות, הצליח במהלך מו"מ מול הבנקים לשפר את עמדות העירייה ובהתאמה את תנאי המיחזור כך שמלבד התקופה שהתקצרה מ-15 שנה, הוא גם הצלליח להוזיל את ההלוואה הממוחזרת מבלי לפגוע במטרה של הטנת הגרעון השנתי  כדי ליצור תזרים מזומנים טוב יותר".

 

כרוניקה של מיחזור בלתי נפסק


במהלך שנת 2019 ביצעה עיריית אילת מהלכים דומים בשתי הלוואות קיימות ומחזרה אותן על מנת להקל על תזרימה החודשי, אלא שחבר המועצה ויו"ר האופוזיציה יניב חנו מצא לנכון להתריע על הדבר בפני אגף לביקורת ברשויות המקומיות שבמשרד הפנים, מפני צעד שלדעתו אין בו כל התייעלות כלכלית אלא בדיוק ההפך מכך. לטענת חנו מדובר בהארכת התחייבויות שעלות גבוהה בצדן. ההקלה לדידו היא זמנית אך התשלום וההכבדה על כיסו של משלם המסים הינה לשנים קדימה. אז דובר על הלוואה בגובה 12 מיליון ₪,  לגביה פנה חנו בחודש יוני 2019, לגב' פיינטוך האחראית על הביקורת במשרד הפנים והתריע כי המדובר במהלך שאין בינו ובין תכנית התייעלות כלכלית דבר וחצי דבר, חנו ביקש מפיינטוך לשקול את מתן האישור להלוואה ואולם לאחר שפיינטוך פנתה לגזבר העירייה אסי בן חמו וביקשה את התייחסותו, שהועברה אף לחנו, מצאו במשרד הפנים לאשר את הענקתה. 

וכך כתב חנו במכתבו לפיינטוך מיום 13.6.19: "ביום 5.6.19 התקיימה ישיבת מועצת עיר מן המניין במהלכה התבקשו חברי המועצה לאשר את הפרוטוקול וועדת הכספים במסגרת הפרוטוקול נרשם כי הוועדה החליטה להעלות לאישור המועצה, אישור הלוואה על סך 12 מיליון ₪ המיועדת לפירעון מוקדם של יתרת האג"ח שהנפיקה העירייה בשנת 2006. בדיון שהתקיים במועצה פניתי לגזבר העירייה וביקשתי לקבל הסברים, מדוע לוקחים הלוואה ל-15 שנים בשביל לסגור הלוואה קיימת שמסתיימת בעוד פחות משנתיים?! כמו כן, כמה כסף בסוף התהליך ישלם הציבור בכל אחת מההלוואות?! לא קיבלתי על כך תשובות ברורות והופניתי "ללמוד את התכנית העסקית". אציין כי חברי הקואליציה הצביעו בעד". בהמשך מכתבו מציין חנו: "על פי דוח מבוקר חצי שנתי של משרד הפנים לשנת 2018 הגרעון המצטבר + המלוות של עיריית אילת עומד על מעל ל-250,000,000 מיליון ₪, אינני חושב שפריסת החובות מחדש או לקיחת הלוואות נוספות לשנים רבות יבריאו את מצבה הכלכלי של עיריית אילת אלא להיפך. אין שום היגיון כלכלי שבסוף תקופת ההלוואה (כשנה וחצי) תילקח הלוואה חדשה ל-15 שנים. גם אם לכאורה מדובר בריבית יותר נמוכה, בחישוב כולל ההלוואה החדשה תעלה יותר כף למשלם המסים".   לאחר מכתב זה אישרה מועצת העירייה מחזור של הלוואה נוספת בגובה 10 מיליון שקל, הפעם לתקופה של 15 שנה וגם אז נכתב כי הדבר מתבצע לטובת הגרעון המצטבר, תחת הכותרת "תכנית התייעלות", הלוואה זו אושרה לאחר ששלושה חודשים קודם לכן אושרה הלוואה נוספת על סך 12 מיליון שקל לטובת סגירת האג"חים (אגרות חוב).


  חדשות אילת והערבה - יום יום באילת