דוח מבקר העירייה: חשש לפלילים במחלקת ההנדסה בעירייה

מאת: איציק נועם ● צילום: עומר כרמון ● 20/11/2020 09:36 ● ערב ערב 2992
מרפסת לא חוקית שקיבלה הכשר בידי בכירי ההנדסה בעירייה ● העדר בקרה ופיקוח על הקצאת חניות לנכים ליד הבית ● ו-1,939 תיקי פיקוח פתוחים ● אלו ממצאי דוח הביקורת של מבקר עיריית אילת ל-2019
דוח מבקר העירייה: חשש לפלילים במחלקת ההנדסה בעירייה
יפרוש בשנה הבאה מתפקידו. מבקר העירייה עו
תגיות:

מבקר עיריית אילת, עו"ד אלי הרציג, הניח אתמול (ד') את הדוח השנתי לשנת 2019 על שולחנה של מועצת העירייה. באותה ישיבה, אמורה היתה המועצה להצביע, בין היתר, גם על הארכת כהונתו של עו"ד הרציג עד ל-31.6.21, אז הוא צפוי לפרוש לפנסיה. 
אם מישהו רוצה לקבל תמונת מצב כאובה על האופן שבו מתנהלת ביקורת בעיריית אילת, כל שעליו לעשות הוא להביט בפרוטוקול ישיבת וועדת הביקורת של עיריית אילת מחודש אוקטובר השנה, עליו חתום יו"ר הוועדה ויו"ר האופוזיציה – יניב חנו. ארבע פעמים מתחילת השנה ניסה חנו לכנס את וועדת הביקורת העירונית על מנת שזו תדון בדוח מבקר העירייה כנדרש בחוק, שכן על פי פקודת העיריות, רק לאחר שוועדת הביקורת דנה בדוח, אמור המבקר להניחו לאישורה של המועצה, אלא שלא רק שארבעה דיוני וועדה בזום נדחו בכל פעם מסיבה אחרת, אלא שבפעם האחרונה אפילו מבקר העירייה עצמו לא התחבר לפגישה. חנו המתוסכל נאלץ לבטל גם את הישיבה הרביעית והמבקר כאמור, העביר את הדוח לאישור המועצה תוך דילוג על הוועדה הכה חשובה. לאות מחאה הודיע חנו כי יעדר מהדיון בדוח במועצת העירייה. "מי שמדלג על וועדת ביקורת בדרך לאישור הדוח שיעשה את זה בלעדי", אמר ל'ערב ערב'.
הדוח שהוגש עוסק בשלושה נושאי בדיקה: פעילות אגף רישוי ופיקוח על הבניה, נוהל הקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום מגוריו, ותלונה על בניית מרפסת בבניין בניגוד לחוק, עליה כתב המבקר כי: "לכאורה, בכירי העירייה נתנו ידם להפרת החוק". 

 

נסגרו מאות תלונות כפולות


1,939 תיקי פיקוח פתוחים נספרו על ידי מבקר העירייה בתקופה שבין 1.1.12-27.10.19, במסגרת הדוח שפרסם השבוע על פעילותו של אגף רישוי ןופיקוח בעיריית אילת. "ריבוי "התלונות הפתוחות", הנגררים, משנים עברו, מצביע בהכרח על כשל ניהולי/אירגוני/תפקודי, בבסיס תפקידיה של מחלקת הפיקוח על הבניה, על כל המשתמע מכך", כתב המבקר. לדברי המבקר: "קשה לקבוע מסמרות על פי נתוני דוח זה. אין הדבר אומר כי כל התלונות הפתוחות לא טופלו, יכול וטופלו אולם לא דווח על כך למערכת. אפשרות נוספת מתייחסת לעובדה שיתכן ויש "תלונות כפולות". תושב שהתקשר, התלונן וחזר והתלונן, הן בפני המוקד העירוני והן בפני מחלקת הפיקוח על הבנייה". לטענת מנהלת אגף רישוי ופיקוח ומנהל מחלקת הפיקוח, קיים עומס עבודה המוטל על המפקחים בשטח, הנובע, בין היתר, מהמורכבות בעת הטיפול בפניות, הנוגעות לבקשות לרישיון עסק. כך למשל כאשר מתבקש רישיון עסק מופנית הבקשה לאגף לצורך בדיקת התאמת מצבו הפיזי של מבנה העסק להיתר הבניה שהוצא בזמנו. המבקר מציין בדוח כי: "בתקופה האחרונה, נעשה מאמץ יוצא דופן, הראוי לתשבוחות, של המשנה לראש העירייה ואנשי הצוות המקצועי באדף לסגור פערים של תלונות פתוחות משנים עברו. לדברי המבקר "ניתוח התלונות ומיפוין איפשר "סגירת" מאות תלונות "כפולות" (באותן כתובות) באופן שצמצם משמעותי את מספר התלונות "הפתוחות". כמו כן נבחנת האפשרות להיעזר במיקור חוץ בנושא, עוד הוסיף המבקר כי בימים אלו שוקדים אנשי האגף על תלונות עבר, בהתאם ובכפוף למסמך מדיניות האכיפה של וועדת התכנון והבניה. המבקר מסיים פרק זה בהמלצה לבחון אפשרות לקליטת מפקחים נוספים לאגף, בשילוב עם הכשרה מקצועית שוטפת ומתבקשת להגברת מיומנותם וסגירת הפערים.

 

כיצד זכה בעל מרפסת לא חוקית להכשר מבכירי ההנדסה?


הפרק השני בדוח הביקורת עוסק בתלונה שהגישה שכנה, בדבר בניה ללא היתר של מרפסת באחד הבניינים באילת. ממצאי הביקורת העלו כי התלונה לא טופלה כראוי במשך מספר שנים רב. בשלב מסוים של תהליך הטיפול בתלונה (מאי 2018) נתבקש מהנדס מבנים, מטעם מינהל הנדסה, לבדוק את בטיחות המרפסת. בעקבות הביקורת התברר כי בניית המרפסת אינה בטיחותית ומהווה סכנה לציבור ולמשתמשים בה, ולכן יש לפנותה לאלתר ולהחזיר את הקירות החיצוניים לקדמותם. בהמשך לדוח, הוציא יו"ר וועדת המשנה לתכנון ובניה, דאז, ביולי 2018, הודעה על הריסת המרפסת, אלא שעל אף ההתראה שנשלחה לא נהרסה המרפסת על ידי העירייה, תחת זאת קובע הדוח כי בכירי מינהל הנדסה התכנסו בלשכת מהנדס העירייה, בהשתתפות בעל הדירה, והחליטו שעל בעל הדירה לחזק את המרפסת. המבקר מדגיש לא רק את העובדה שבעל הדירה השתתף בדיון אלא גם את העובדה כי המרפסת הוקמה ללא היתר מלכתחילה. לאחר ישיבה זו חיזק בעל הדירה את המרפסת והמציא אישור מהנדס שהוסרו הסיכונים ובכך קובע המבקר: "בעל נכס, שבנה מרפסת ללא היתר, קיבל מבכירי הנדסה אישור לחזקה. לכאורה, בכיריה העירייה נתנו ידם להפרת החוק במקום לאוכפו". המבקר תהה: "במצב דברים זה, ניסוח המלצה לנקיטת הצעדים הנדרשים קשה מנשוא. האם להמליץ על נקיטת הליכים משפטיים כנגד בעל הנכס שבנה מרפסת ללא היתר, וקיבל מבכירי מינהל הנדסה אישור לחזקה? האם לנקוט בצעדים כלשהם נגד המעורבים האחרים בהליך?" לפיכך סיכם המבקר כי: "כל שנותר הוא בשב זה, להעביר את הנושא לתובע הוועדה המקומית (סגן היועמ"ש לעניינים פליליים) לשיקול דעתו".

 

חלוקת חניות נכה ללא בקרה ופיקוח


הפרש השלישי בדוח עוסק בנוהל הקצאת מקומות חניה לנכים בסמוך למקום מגוריהם. הדוח מצא כי הליך זה נעשה ברשלנות הן בכל הנוגע לאי הקפדה על צרוף מסמכים לבקשות והן בכל הנוגע לבקרה ופיקוח על הזכאים. בעקרון קובע החוק מיהו נכה הזכאי להקצאת מקום חניה בסמוך למקום מגוריו. בין היתר נדרשים 90% נכות לפחות, מוגבלות בהליכה והדרשות לרכב לצורך התניידות. בעל תג חניה לנכה המעוניין לקבל הקצאת מקום חניה נדרש להגיש בקשה מלווה בתצהיר ותעודות המעידות על מצבו. אלא שמבדיקה שערכה הביקורת בפרוטוקולי וועדת התחבורה התברר לה כי דרישות אלה אינן ממולאות. כך למשל: אין בקשה כתובה כלל, מסמכים (חסרים) שלא צורפו...בנוסף, בפרוטוקולים מופיעים רשימות של עשרות כתובות, שבסיומם שורה ובה אישור מקומות החניה. הפרוטוקול לא כולל פירוט הדיון שנערך, אם נערך, בכל בקשה ובקשה", עוד נקבע כי "לאורך תקופה ארוכה לא התקיים תהליך של בקרה ופיקוח בכל מה שנוגע לסטטוס מקום החניה שהוקצה לנכה. בעבר נרכשה תכנת מחשב ייעודית לניהול וועדת תחבורה. 

לדברי רכזת הוועדה, התוכנה אינה "ידידותית" ולא נתנה מענה לצרכי המחלקה, ולא היה מי שילווה את הטמעת המערכת. בבירור שערכה הביקורת עם מנהל אגף ארגון שיטות ומערכות מידע, מסר האחרון כי "בזמנו" התוכנה הוטמעה במחלקה ועובדיה עברו הדרכה פרטנית בתחום. לדבריו, אם יש צורך, הוא ידאג להדרכה וליווי נוספים של תהליך הדרכה ככל שיידרש".

 

הופסקה התרומה הלא חוקית במזנון גולדווטר


הדוח אף חזר ובדק את שלושת הפרקים שנבחנו בדוח לשנת 2018, במטרה לבדוק האם תוקנו הליקויים שנמצאו אז. בבדיקה חוזרת שנערכה במהלך השנה החולפת, נמצא כי הופסקה קבלת התרומה האסורה מבעל מזנון בתיכון גולדווטר בעיר, אך לא נבדקה שוב הקופה הקטנה של בתי הספר המנוהלים בניהול עצמאי בהם נמצאו המחאות עליהן לא הוטבע "למוטב בלבד".  בכל הנוגע לפרק שעסק בהגדרת נהלי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע בעירייה נמצא בביקורת החוזרת כי מונה אחראי לנושא והוגדרו נהלים בשיתוף חברה חיצונית וכן הוקמה וועדת היגוי לנושא ונבע תקציב ייעודי וכן הועברו קבצים לאיחסון חיצוני בענן עם דרישת הגנה ברמת סודי ביותר. כן הוברר כי מבוצעות הדרכות בכל הנוגע לתחומים אלה. בכל הנוגע לבדיקת הפרק שעסק באי קיום נוהל צרוף אישור חשמלאי מוסמך לבקשות של עסקים לקבלת היתר להצבת שלטים מוארים, נקבע טופס מיוחד עליו יצטרכו מעתה בעלי העסקים לחתום בטרם יוכלו לקבל את האישור להצבת השלט בחזית עסקם. 


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת