מכרז הפרסום העירוני הפך לתביעות מיליונים

מאת: ניר אמיתי ● 18/12/2020 08:43 ● ערב ערב 2996
חכ''א ומכרזיה מסרבים לרדת מסדר היום ● כעת עבר להכרעת בתי המשפט, מכרז מכווני הפרסום ותחנות האוטובוס בעיר, בו החזיקה עד לאחרונה חברת דגל תקשורת ● לאחר מכתבי התראה ששלחו חכ''א והעירייה, בשל חובות לא משולמים בגובה מיליוני שקלים ● היתה זו דגל תקשורת שהקדימה ותבעה את השתיים בשל טענות להפרת התחייבויות העירייה במכרז ● החברה אף הגישה עתירה מינהלית לחייב את העירייה להמשיך בהתקשרות עמה ● בעירייה מיהרו להגיב בתביעה שכנגד על סך 4.5 מיליון שקל
מכרז הפרסום העירוני  הפך לתביעות מיליונים
שני דגמים שיוצרו בעלות של עשרות אלפי שקלים נדחו על ידי העירייה. מכוונים של דגל תקשורת ברחבי העיר השבוע
תגיות:

מכרזי חכ"א ממשיכים לייצר כותרות. חברת דגל תקשורת, שזכתה ב-2016 במכרז מכווני החוצות ותחנות האוטובוס באילת, הגישה תביעה בגובה 4 מיליון שקלים בטענה כי חכ"א לא עמדה בהתחייבותה על פי המכרז לאפשר לה הצבת עשרות מתקני פרסום באזור התיירות בעיר וכי גבתה ביתר תשלומי אגרות. בחכ"א טוענים כי המדובר בתביעה שכל מטרתה להקדים תביעה שהתכוונה חכ"א להגיש כנגד הזכיין שלטענתם חב לחברה 3.2 מיליון שקל בעקבות התביעה הגישה חכ"א תביעה שכנגד על סך  4.5 מיליון שקל.

 

בעירייה דחו בלך ושוב


באפריל 2016 זכתה חברת דגל תקשורת במכרז שפרסמה חכ"א לפרסום על גבי מכוונים ותחנות אוטובוס באילת לחמש שנים, עם אופציה להארכה לשלוש שנים נוספות. מכתב התביעה עולה כי מסמכי המכרז כללו פרק מיוחד שהתייחס להקמתם של 30 שלטי פרסום על שטח הטיילת, אלא שעל אף פניות חוזרות ונשנות של דגל תקשורת, דחו אותה בעירייה בתירוצים של לך ושוב. לפיכך טוענת החברה כי לא הצליחה לממש את מלוא הזכויות שהגיעו לה על פי המכרז וזאת לאור: "חילוקי דעות פנימיים בין מנכ"ל חכ"א, אבי כהן, למנכ"ל עיריית אילת, פיליפ אזרד", בעטיין הועבר שנתיים לאחר החתימה הטיפול במכרז בחזרה לעיריית אילת, "התובעת השקיעה מאות אלפי שקלים במתקני הטיילת אשר הקמתם לא הותרה לבסוף בחוסר תום לב", טוענת החברה, שהוסיפה כי השקיעה בסיורי שטח, התחילה לייצר דגם של מתקן טיילת בעלות של כ-80 אלף שקל ואף הספיקה לחתום על הסכם פרסום בסכום דומה לשנה. בחודש יוני 2017 הודיעה חכ"א לחברה כי החליטה לבטל את הקמת מתקני הטיילת ולאחר דין ודברים ביניהן התבקשה לאמוד את הפסדיה מפרסום זה, שהועמד על ידה על סך של 3.9 מיליון שקל. מכתב התביעה עולה כי על אף סיכומים נוספים לפיהם תעביר חכ"א לתובעת מיקומים לאותם מתקני טיילת הדבר לא נעשה על אף פניותיה שלא זכו למענה. כן טוענת התביעה כי בחכ"א הסכימו להארכת המכרז בשנתיים מתוך האופציה בתמורה לוויתור התובעת על טענותיה. רק בדצמבר 2019 חל שינוי בעמדת חכ"א שלראשונה העבירה מיקומים לעשרה מיקומים פוטנציאלים למתקנים אלה, אלא שלטענת דגל תקשורת, מחציתם היו במיקומים לא מסחריים, ולפיכך ביקשה כי אלה יוחלפו במתקנים מסוג אחר (מתקני מפה ומכוונים) כן ביקשה כי לאור הצורך לבצע שרוג למתקנים הקיימים, יופחתו דמי הזיכיון שהיא משלמת עד לסוף תקופת ההתקשרות. חכ"א מצדה הסכימה לשינוי מיקומים של שני מכוונים בלבד וסירבה לבקשת המרת המתקנים במכוונים. 

 

40 מתקנים הוסרו לאחרונה


דגל תקשורת אף טוענת כי העירייה חייבה אותה בתשלומי אגרות פרסום ושילוט בהיקף העולה על המותר בדין, "תוך מתן פרשנות שגויה ומעוותת לחוקי העזר העירוניים". בסעיף זה טוענת החברה כי העירייה גבתה ממנה ביתר סכום של כ-535 אלף שקל סין השנים 2016-2018. עוד טוענת החברה כי לאחרונה הסירה העירייה 40 מתקני פרסום ברחבי העיר ואזור התיירות באופן חד צדדי וללא התראה. מצדה, טוענת דגל תקשורת, כי התנהלה בהתאם לדרישות ממנה בהסכם וכי עודנה מקיימת אותן. את סך נזקיה שיקללה החברה לסך של 6.71 מיליון שקל, אותם העמידה על סך תביעה בגובה 4 מיליון שקל מטעמי אגרה. 

 

"החברה לא תחזקה את המתקנים"


בכתב הגנתן, טוענות חכ"א ועיריית אילת כי כל מטרת התביעה היא להקדים תרופה למכה, לאור מכתבי הפרה ששלחו הן לדגל תקשורת, לאור כך ש:"הפרה התחייבויותיה". חכ"א טוענת כי החברה "לא תחזקה את המתקנים, לא דאגה להשלים מתקנים חסרים, לא הקפידה על תמהיל בין פרסום מסחרי לבין פרסום עירוני ולא שילמה כספים שעליה לשלם...ושחובה כבר עבר בהרבה את הסך של 9 מיליון שקלים. ואחרי כל אלה,", טוענים בחכ"א, "לא מתביישת התובעת לטעון כי הנתבעות או מי מהן, הפרו התחייבויות כלפיה. 
לגופן של טענות השיבו בחכ"א כי הם מצדם אישרו את הצבת מתקני הטיילת שבמחלוקת בשתי הזדמנויות ואולם מי שהתמהמה לייצרם ולהקימם, היתה החברה, שאף לא התאימה את המתקנים לדרישות המכרז ולסטנדרטים שקבעה העירייה. חכ"א והעירייה הכחישו אף את הטענות לגבייה ביתר של אגרת השילוט וטוענים לפרשנות שגויה של הסעיף על ידי החברה. עוד טוענים בחכ"א כי דגל תקשורת חבה להם סכומים ניכרים בגין אגרות שילוט לא משולמות. בסך הכל טוענת חכ"א לחוב בגובה 4.5 מיליון שקל של דגל תקשורת. מטרת התביעה לגישת העירייה, היא להקים עילת קיזוז של החברה לחובותיה הגבוהים לעירייה. 

 

"תפיסה פנים עירונית מוטעית"


כבר בינואר 2017 טוענת העירייה כי הבהירה לחברה שהדגם שהתקינה בטיילת אינו מקובל עליה, במהלך 2017 נערך סיור במהלכו נקבעו מיקומים על הטיילת, אלא שעיצוב נוסף שהעבירה החברה לעירייה במרץ אותה שנה נדחה על ידה כבלתי מתאים. "התובעת התמהמהה בהתאמת המתקנים להדמיה שאושרה, כשבנוסף לכך היא החלה לגרור חובות מכוח ההסכם", נטען.

במהלך חודש מאי 2018, התקיימה פגישה בין דגל תקשורת למנכ"ל העירייה וראשי מינהל תיירות פיקוח וחופים בעירייה, בחסות חברת הייעוץ והניהול אציכ, המלווה יוזמות ופרויקטים של רשויות מקומיות. בסיכום הפגישה נכתב בין היתר כי:  "הליך הקמת ואישור מתקני התצוגה בטיילת לווה באי הבנות ותפיסה פנים עירונית מוטעית – בקשר לאיכות המוצר הנדרש ובקש למיקומים להצבתו", לפיכך סוכם כי: "העירייה תספק לזכיין רשימה של מיקומים להקמת המתקנים בטיילת", עוד נכתב כי:  "העירייה מסכימה לפנים משורת הדין לחתימה על הסכם אשר מהותו מימוש שנה אחת מתקופות האופציה, בתמורה להסרת כל דרישה וטענה כלפי העירייה. לחברה מובהר כי עיכוב של שנתיים בהקמת עשרה מתקנים, גבוה שווים ככל שיהיה, אינו מצדיק מימוש של יותר משנת אופציה אחת עבור הזיכיון כולו".  לסיכום טוענים בעירייה כי החברה בהתנהלותה מנעה את הצבת המתקנים בטיילת. 

בכל הנוגע לנושא אגרת השילוט, עולה מכתב ההגנה כי דגל תקשורת חדלו מלשלם אגרות כאלו ב-2019 וזאת לאחר שקבלה על האופן שבו חושבו. בעוד שבעירייה חישבו שטחו ל כל שלט בנפרד, טענה החברה כי במכרז פרסום יש לחשב את השטח הכולל של כל השלטים יחד. עוד טוענים בעירייה לחובות מצטברים של דמי זיכיון וחשמל לשנים 2016-2018.
כאמור, תמכו העירייה וחכ"א את כתב הגנתן בכתב תביעה שכנגד, שהוגש בכל הסעיפים לעיל בסך של 4.5 מיליון שקל, בין היתר ובנוסף לנטען הציגו בעירייה תמונות של מתקנים מוזנחים ושבורים וכן דרישות לתשלום קנסות שהטילו על החברה בגין פסולת שהותירה בשטח. התביעה הוגשה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. טרם הוגש כתב הגנה בתביעה שכנגד. ישיבה ראשונה נקבעה לחודש מרץ 2021. 

 

עתירה נגד הפסקת הזיכיון


במקביל לנקיטת ההליכים כנגד החברה, הודיעה העירייה לדגל תקשורת ביום 13.10.20, על הפסקת ההתקשרות עמה על פי המכרז. בעקבות הועדה זו הכישה החברה עתירה מינהלית נגד העירייה לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע. בעתירה מספרת החברה כי בין הצדדים התנהל מו"מ שלא צלח. בעתירה דורת החברה כי תקופת הזיכיון שלה תוארך בשלוש שנים נוספות מעבר למועד הסיום המקורי של הזיכיון ב21.4.21. כן מבקשת החברה צו מניעה זמני שיקפיא את המצב כך שזיכיונה לא יופקע ממנה עד להכרעה בעתירה. החברה טוענת בעתירה כי ביקשה להיפגש עם נציגי העירייה על מנת לנסות ולמצוא פתרונות אך בעירייה התנו קיום פגישה כזו בתשלום מלוא חובות החברה. "לא ניתן להימנע מהתחושה שהחלטת העירייה הגיעה כ"נקמה" על הגשת התביעה", טוענת החברה, שמבקרת את העירייה כי: "במהלך כל תקופת המכרז, התקיים ומתקיים כאוס מוחלט ברחבי העיר אילת בכל הנוגע למתקני השילוט". לטענת החברה נפגע מחזור עסקיה מפרסום בתקופת הקורונה ב-60%. (עתמ 55318-1120; תא 25240-0820).


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש