מגמת שיפור בדוח המעקב אחר ליקויים של עיריית אילת

מאת: ניר אמיתי ● 24/12/2020 12:30 ● ערב ערב 2997
דוח ביקורת מפורט לשנת 2019 שהועלה אתמול (ד') לאישורה של מועצת העירייה, ציין ששה ליקויים שטרם תוקנו, ביניהם אי סגירה של תב''רים, ביצוע תב''רים בחריגה, התחלת ביצועם לפני קבלת אישור משרד הפנים ועוד ● גזבר העירייה: ''נמצאו פחות ליקויים משנים קודמות''
מגמת שיפור בדוח המעקב  אחר ליקויים של עיריית אילת
חלק מוועדות החובה של העירייה לא התכנסו בתדירות שנקבעה לפחות אחת לשלושה חודשים

דוח משרד הפנים לשנת 2019 הועלה אתמול לאישור מועצת העירייה ופרט את הליקויים שטרם תוקנו מדוחות קודמים:

 

ניהול התב"רים אינו תקין


כך נודע כי עיריית אילת לא סגרה 23 תקציבים בלתי רגילים (תב"רים) בהם לא היתה תנועה במהלך השנה. בשנה שעברה היו 86 תב"רים כאלה. תגובת העירייה לליקוי היתה כי מדובר בתב"רים בהם צפויה פעילות בשנים הבאות.
8 תב"רים בוצעו בחריגה בהוצאות בסך של 5.4 מיליון שקל מהמסגרת התקציבית המאושרת. בשנה שעברה בוצעו גם כן 8 תב"רים בחריגה בסך של 9 מיליון שקל. בעירייה הסבירו כי מדובר בגירעונות זמניים הנובעים מקיום פערי זמן בין מועד הביצוע  למועד קבלת האישורים הנדרשים לשינוי התקציבים. 
ליקוי נוסף נגע ל-4 תב"רים בסך 20 מיליון שקל, בהם החלה העירייה בביצוע לפני קבלת אישור הממונה במשרד הפנים. בשנה שעברה היו 0 תב"רים כאלה. עיריית אילת הסבירה כי התב"רים המאושרים במועצת העיר טרם הפעלתם. "במקרים דחופים וחריגים שאינטרס הציבור רווחתו ושלומו מחייב את ביצועם, אנו מבצעים ובמקביל דואגים לאישורים הנדרשים", נמסר מהעירייה. עוד עלה מהדוח כי המפקח על התמיכות לא הגיש דוחות פיקוח לוועדה לבחינת בקשות התמיכה. על כך הגיבה העירייה כי "כל בקשה של גוף תמיכה המגיעה למזכיר ועדת התמיכות מועברת לעיון וחוות דעת האחראי על התחום. מנהלי התחום מגישים את חוות דעתם לוועדת תמיכות טרם הדיון בתמיכה".  עוד עלה מהדוח כי חלק מוועדות החובה של העירייה לא התכנסו בתדירות שנקבעה לפחות אחת לשלושה חודשים.     

בתגובה לדברים הגיב גזבר העירייה אסי בן חמו: "כמות התב"רים בשנים האחרונות גדלה לאור תנופת הפיתוח בהקמת מוסדות חינוך בשכונות חדשות (הסכם גג) בתשתיות על, בטיפול במוצר התיירותי בכספי משרד התיירות, בכבישים עורקיים וכן בהקמת מעגלי תנועה בעיר ובשכונות החדשות, כמו כן תקופת הביצוע התארכה. למרות זאת, נשארו רק 23 תב"רים שטרם נסגרו כי לא ניתן לסגור תב"רים בהם צפויה המשך פעילות נוספת הן בהכנסות והן בהוצאות", עוד הוסיף בן חמו כי: "נמצאו פחות ליקויים משנים קודמות, יש לזקוף זאת לעבודה הנעשית על ידי מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה מול כלל ראשי המנהלים...". 

 

הביצוע ב-2019 לא תאם את התקציב המתוכנן


דוח הביקורת ל-2019 אף בחן את הפערים בין התקציב המאושר לביצועו בפועל, זאת לאחר שחלה אי התאמה משמעותית בסכומים, הן בשורת ההכנסות והן בשורת ההוצאות. כך למשל התקבלו הכנסות עודפות בגובה מיליוני שקלים ממענקים, היטלי השבחה ובניה, תקציבי חינוך, תרבות, תחבורה ורווחה. בעירייה הסבירו את הפער בהכנסות כנובע בעיקר בשל מענקים שקיבלו לצמצום פערים וכן בשל כספים שהתקבלו ממשרד התיירות ואמורים היו להתקבל רק ב-2020, כן נרשם גידול בפעילות ובתקציבים ממשרד החינוך וכן גידול בפעילות הרווחה ובהשתתפות משרד הרווחה מעבר לתקציב המתוכנן. גם פירעון מוקדם של אג"ח שלא תוקצב ונטילת הלוואה באמצעות תב"ר לשם כך, נרשמה כהכנסה של כמעט 10 מיליון שקל. 
בכל הנוגע לגידול שחל בהוצאות העירייה ב-2019, הסבירה העירייה את הפערים בין המתוכנן לקיים, בגידול בהוצאות משפטיות (יותר מ-2 מיליון שקל), גידול במשיכות יתר דבר שגרר ריביות ועמלות, גם חשבון המים הציבורי של העירייה גדל בכ-5 מיליון שקל וכן נרשם גידול בהוצאות השכר באגף הפיקוח בעירייה בסך של כ-מיליון שקל, בשל מה שהוגדר כ"תוספת עובדים בפיקוח עקב צרכי העיר". הוצאה נוספת שלא תוכננה היתה הנחות במסים בפועל מעבר למתוקצב בסך של 9.6 מיליון שקל וכן הוצאות בגין שנים קודמות בגובה 6.5 מיליון שקל וכן הוצאות פנסיה בסך 2 מיליון שקל. 
כן עלה מהדוח כי ב-2019 טופלו על ידי מחלקת הרווח בעיריית אילת 3,317 פניות, כאשר חלקן הארי (959) נגעו לאוכלוסייה הקשישה בעיר ו-465 פניות היו של נכים. רק 258 פניות נעשו לרווחה על רקע בעיות כלכליות. 352 פניות לאגף נעשו לצורך טיפול בבעיות תפקודיות במשפחה. 


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש