אנו בדור שכולם יגיעו בו לתשובה

מאת: ● 6/1/2021 19:35 ● ערב ערב 2998
העולם נכנס לכשנה של מגיפה, ודין רשעים בגהינום יב׳ חודש. והיב׳ חודש האלו היו כימי המבול, החריבו וכילו כל חלקה טובה. 
אנו בדור שכולם יגיעו בו לתשובה
קרדיט תמונה: שובה ישראל
תגיות:

מאת כ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליטא

והנה אנחנו בתוך הכאבים והצער של המגיפה, שביקשנו מהקב״ה להידבק בה ולהרגיש ולהצטער מה שרבבות מעם ישראל חיים ומרגישים ובעוונות נטלו חייהם מהמגפה הזאת. ובסיכום הדברים, שמרגישים בימים האלו כארבע מיתות בית-דין; סקילה, שריפה, הרג וחנק. כל הארבע מיתות בית-דין ביחד וכל אחת לחוד, זה ההרגשה.

וכך אנו משתדלים כל רגע, לבקש מהקב״ה שהארבע מיתות בית-דין האלו יהיו כפרת עוונות לכלל עם ישראל ״ונסלח לכל העם בשגגה". 

ויודעים בידיעה ברורה, שבסיום ה-יב׳ חודש האלו, שהם דין רשעים בגהינום, כל הפחד והחרדה של העולם מהמגפה המסוימת הזאת יתחלפו בבילבול אחר. אך בילבול רודף בילבול וחוסר ישוב הדעת רודף חוסר ישוב הדעת, עד שיבוא גואל. ומי שחושב שבו לא יגעו חבלי משיח ומקשה את ליבו ולא שב אל השם ולבו מתקשה כליבו של פרעה, יקבל מכות קשות ומרות עד שיכנע ליבו לפני השם.

אנו בדור שכולם יגיעו בו לתשובה. השאלה כמה יעבור האדם, עד שיתעורר. מכות רבות או יהיה חכם וזריז, מהר ליישר אורחותיו ולשוב אל השם. וחוזרים ומשננים ומכינים את נפשינו לימי השובבי״ם. כי ימים אלו ימי תיקון ובניה והכנה לביאת המשיח, וכפי שירדו בני ישראל למצרים לתקן רפ״ח ניצוצות של אדם הראשון, אנחנו בדור אחרון להשלים התיקון של דור יוצאי מצרים.

והנה נחדד סגולה וזכות להינצל מעצת היצר הרע ופעולותיו ותחבולותיו. ומובא ברבותינו הקדושים זצוק״ל, כשמתגבר היצר הרע על האדם, יצייר בדעתו כאילו עומד לפניו דמות אדם גדול וצדיק בתורה וביראת שמיים ויראתו ואימתו גדולה עליו מאוד. ואנו מציירים בדעתינו, ציור ודמיון של משה רבנו רעיא מהימנא ובכח המחשבה הזאת, היצר הרע עוזב ומניח את האדם.

ודקדקו רבותינו, ״מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך, אני ה׳״ וכשמצייר דמות צדיק בדעתו, יכוון הפסוק ״והדרת פני זקן״ ויחשוב שהפחד וההידור שמהדר וירא מהצדיק, נכנס בו ״ויראת מאלוקיך״ נכנס בו יראת השם. וכך יקפיד כל חייו, דמות צדיק תלך עמו לכל מקום בנפש.

ואבותינו ורבותינו זצוק״ל דקדקו על הפסוק ״רק חזק ואמץ מאד, לשמר לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאול, למען תשכיל בכל אשר תלך״ 

ופרשו, שלא תסור דמות דיוקנו של משה מלצייר בפנינו. וביותר מי שזוכה ומזכה את הרבים על ספר דברים, כוחו וזכותו גדולים ומשה רבנו עומד ומסייע ומליץ יושר בעדו.

עלינו לדעת שלא היו כימים האלו מימות עולם ואנו נמצאים בזמן רגיש ומיוחד לטוב או ח״ו לרע. ומי שיהיה חכם ויקח את הדברים לדרך נכונה, מקדש שם שמים ומגדיל את כוחו של הקב״ה בעולם.

ישתדלו להעתיר בעדינו לרפואה וחיים ונזכה כולנו כאיש אחד בלב אחד, להאיר את העולם בתורת משה רבנו ולזכך את נפשנו בשק ולטהר את העולם בתורות ובהנהגות שהם תרופה לדור האחרון.

ויהיו דברי אלו אשר התחננתי לפני השם לזכרון. ועל ידי זה יושפע שפע רב מכל העולמות ונזכה להיות מרכבה לשכינה ולתקן עולם במלכות שדי. והייסורים יהיו מירוק עוונות ונתחזק באמונה תמימה בהקב״ה. וירחיק הקב״ה מאיתנו את כל הנשמות הפגומות והמזיקים ששורשן ממקום טמא.

בהכנעה מרובה ובאהבה רבה ובהשתדלות לקבל היסורים באהבה, יאשיהו יוסף.


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

 

 

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש