לאחר מספר אירועים מסכני חיים נשלל רישיונו של מדריך הצלילה

מאת: איציק נועם ● צילום: אילוסטרציה ● 21/1/2021 14:37 ● ערב ערב 3001
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את עתירתו של מדריך צלילה שביקש לתקוף את החלטת הרשות לצלילה ספורטיבית לשלול את רישיון הדרכת הצלילה שלו ● שלילת הרישיון נעשתה לאור מעורבותו במספר אירועי בטיחות שהרשות הגדירה כמסכני חיים שאחד מהם הסתיים בתאונת צלילה חמורה ● העותר: ''העתירה הוגשה לאחר התנהלות קלוקלת וחסרת תום לב של רשות הצלילה הספורטיבית” ● ביהמ''ש: ''החלטת הרשות לשלול את רישיון הדרכת הצלילה סבירה'' ● רשות הצלילה: ''לנוכח חומרת המקרה המשרד פועל על מנת שמשטרת ישראל והפרקליטות יעשו שימוש בסמכותם לחקור את החשדות כנגד העותר ובמידת הצורך להעמידו לדין''
לאחר מספר אירועים מסכני חיים  נשלל רישיונו של מדריך הצלילה
ב- 2014 התרחשה תאונת צלילה חמורה בה נפגע בן זוגו של העותר ונזקק למספר רב של טיפולים. למצולמים אין קשר לכתבה

מדריך הצלילה שעתר כנגד הרשות לצלילה ספורטיבית, היה מעורב, לטענת הרשות, במספר אירועי בטיחות כצולל, אחד מהם התרחש באילת. העותר מצדו טען כי לרשות לא היה המידע הדרוש לקביעתה כי הינו "צולל מסוכן", וכי לא הציגה ולו בדל ראיה כי אינו עומד בחוק או בנהלים. עוד טען כי ההליך שניהלה כנגדו רשות הצלילה ובסיומו הוחלט על שלילת רישיון ההדרכה שלו בוססה על אינטרסים מסחריים אישיים של עובדי הרשות וכי המדובר היה ברדיפה אישית והתנכלות כלפיו מצד הרשות ומנהלה. הרשות טענה מנגד כי החלטתה התקבלה על סמך ראיות ובהתאם להתנהלות העותר בשימוע שנערך לו. עוד טענה כי החלטתה היתה מידתית וסבירה לנוכח אירועי הבטיחות בהם היה מעורב הן קודם לקבלת רישיון ההדרכה שלו והן לאחריו. כן שללה את הטענה לרדיפה אישית כמסולפת.


מפסק הדין עולה כי לעותר ניתן בתחילה רישיון מותנה בתנאים וניתנו לו הזדמנות להגיב לטענות שהוצגו בפניו וכן לעניין המגבלות. זכות זו הוענקה לו גם לאחר השימוע, לפיכך מצא ביהמ"ש כי זו ניהלה הליך פתוח, שקוף ובשיתוף העותר. התנהלות זו נקבע, אפיינה גם את ההליך השני בו נשלל רישיון ההדרכה של העותר כליל. 

 

"הסעיף הזה הוא קשקוש"


מפסק הדין עולה כי החלטת הרשות התבססה על שלושה אירועי בטיחות בהם היה מעורב העותר טרם קבלת הרישיון ושלושה לאחריו. באירוע הנטען הראשון מאפריל 16 נפרד העותר במהלך צלילה מבן זוגו שנותר לבדו במים. בעקבות התאונה נערך בירור ברשות הצלילה. בדצמבר 2014 התרחשה תאונת צלילה חמורה בה נפגע בן זוגו של העותר לצלילה ונזקק למספר רב של טיפולים בטרם חזר לעצמו. גם במקרה זה נערך תחקיר. באוגוסט 2016 התרחש אירוע מסכן חיים שלישי לבן זוגו לצלילה. העותר דיווח על אירוע זה בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה לרשות לצלילה. במסגרת הדיווח הצהיר העותר כי הוא מקיים צלילות ברמת סיכון גבוהה ולכן חשוף באופן מוגבר לתאונות ולאירועי בטיחות. עוד פירט העותר במסגרת הדיווח אודות נזק אפשרי שנגרם לציוד הצלילה, עליו ידע טרם הצלילה שהסתיימה באירוע.


בנוסף, התרחשו על פי פסק הדין,  שלושה אירועים בטיחותיים נוספים בהם היה העותר מעורב לאחר קבלת הרישיון המוגבל:  

  • ביולי 2018, איתר סיור משטרתי מצוף חירום על פני המים בחוף הדקל באילת. השוטרים ניגשו למנהל מועדון הצלילה "פלמידה ושאלו אותו האם ידוע לו על המצוף והמכלים. למנהל לא היה כל מידע בעניין. במהלך השימוע, כשנשאל לגבי האירוע, הכחיש העותר את העובדה שהורם מצוף חירום והפנה את חברי הוועדה לעובדה שהחקירה המדוברת נסגרה מטעם המשטרה בטענה כי לא בוצעה כל עבירה פלילית. הרשות לצלילה טענה מנגד כי החקירה לא הסתיימה והמשטרה העבירה את תיק החקירה בעניין להמשך טיפולה של הרשות לצלילה.
  • באירוע השני, מאוקטובר 2017, טענה הרשות כי העותר ביצע הדרכה לצולל במערכת צלילה סגורה אותה ביקש למכור לו, בנמל קיסריה וזאת על אף שלא היה לו באותה העת רישיון הדרכה מתאים שניתן לו תחת מגבלות רק חודש לאחר מכן. העותר הכחיש, טען כי הוא ואותו צולל מסוכסכים וכי הודח על ידי הרשות. ביהמ"ש פסק עם זאת כי לא הביא ראיה תומכת לדברים. 
  • באירוע השלישי טענה הרשות כי העותר ביצע הדרכה נוספת על זו של הצולל מקיסריה, בניגוד לנוהל המחייב הדרכה רק תחת חסות של מרכז צלילה מאושר. על הדרכה זו מאפריל 2018 למדה הרשות מפרסום שפרסם העותר ברשתות החברתיות.  במהלך השימוע, הודה העותר שהעביר קורס תחת מועדון "פלמידה" ואולם, כאשר נשאל היכן התקיים הקורס השיב כי "זה לא חשוב, הנוהל קובע שיכול להיערך בכל כיתה" ובהמשך דבריו: "כל הדרכה לא נערכת במרכז צלילה – היא נערכת בים או בבריכה. הסעיף הזה הוא קשקוש". עוד טען העותר כי קורס הנייטרוקס שבוצע בתל אביב בוצע בחסות מרכזי הצלילה "אחלה" ו "פלמידה" והם אלו אשר נותנים חסות לפעילות ההדרכה שלו, אך לא סיפק בידי הרשות כל אסמכתא בעניין. הרשות לצלילה ציינה כי בסמוך לאחר השימוע פנתה למרכז פלמידה, על מנת לשאול האם העותר אכן פעל בחסות המרכז. בתשובה כתב מנהל המרכז, כי העותר עובד אצלו כמדריך מן השורה ולא כפרילאנסר. 
  • טענה נוספת שהעלתה הרשות נגעה לכך שהעותר נהג לבדוק מכלי צלילה בדירתו הפרטית בבניין מגורים, באופן אשר מלבד היותו נוגד לחוק מהווה גם סכנה לציבור. במסגרת השימוע העותר לא הכחיש טענה זו, אלא טען כי בדיקת מכלי צלילה איננה פעולה החייבת להיעשות במרכז צלילה.

 

לא נפל פגם בהחלטה


בדחותה את העתירה, פסקה השופטת מיכל אגמון-גונן, כי: "אני סבורה כי הראיות עליהן הסתמכה הרשות לצורך ביסוס התשתית העובדתית להחלטתה, עומדות במבחן הראיה המנהלית. לאור השלכותיהן של פעולות העותר הנטענות, בהן קיימת סכנה לחיי אדם, ישנה הצדקה להסתמכות הרשות על פרסומים ונתונים כפי שעשתה. הממצאים הנוגעים למספר אירועים בטיחותיים בהם היה מעורב העותר הינם בעלי שייכות לליבת העניין ויש בהן כדי להעיד כי סטנדרט הזהירות שבו נוהג העותר, וכן גישתו ויחסו להוראות החוק, מצריכים זהירות משנה מצד הרשות לצלילה, בחינה יסודית של התנהלותו וכן וידוא כי במסגרת אחריותה, לא יסכן הוא חיי אדם...אני סבורה כי ההחלטה אותה קיבלה הרשות בעניינו של העותר, על סמך החומר שעמד לרשותה, עולה בקנה אחד עם החלטה אותה הייתה מקבלת רשות סבירה בעניינו...המשיבה עמדה בחובתה להעמיד תשתית ראייתית מספקת, העומדת במבחן הראיה המנהלית", נפסק. כן נדחו טענות העותר לשיקולים זרים ופגיעה בחופש העיסוק. "אני סבורה כי השיקולים אותם שקלה הרשות, ובמרכזם בטיחות הצוללים וחיי אדם, הם השיקולים הרלוונטיים ביותר להחלטה זו" כתבה השופטת. "משקבעתי כי השיקולים שהובאו בחשבון במסגרת ההחלטה בעניין העותר רלוונטיים (לרבות האירועים הנוגעים להענקת הרישיון בתנאים, ואלה הנוגעים לשלילתו) ומשלא הובאו הוכחות משכנעות כי נשקלו שיקולים זרים אחרים בעניינו, אני קובעת כי החלטת הרשות לשלול את רישיון הדרכת הצלילה של העותר הינה החלטה מנהלית סבירה וכי לא נפל בה כל פגע המצדיק את התערבותו של בית משפט זה". עם זאת, ולאור התחשבות בעורר לא נפסקו לו הוצאות.

 

"שימוש ציני במידע שהעביר העותר עצמו"


מטעם העותר נמסר: כתבה זאת מצטטת מפסק הדין בצורה מסולפת וחד צדדית. העתירה הוגשה לאחר התנהלות קלוקלת וחסרת תום לב של רשות הצלילה הספורטיבית ופגיעה לא מידתית בזכויותיו של העותר, מדריך צלילה ומערכות סגורות שפועל בכל העולם מלבד בישראל וזוכה להערכה רבה. הרשות עשתה שימוש ציני במידע שהעותר עצמו העביר לה, בכמה הזדמנויות, כשטובת הענף ובטיחות הצוללים עומדות לנגד עיניו - וסובבה אותו כנגדו. במהלך הדיונים המשפטיים ואיסוף החומר, העותר נחשף לניגודי עניינים מובנים הנוגעים לרשות ולחלק מעובדיה, וניסה לבדו (ללא ייצוג משפטי) להילחם בכך בבית המשפט, כשמולו סוללת עורכי דין ויועצים משפטיים על חשבון המדינה. לצערו לא זכה לקשב מבית המשפט וכעת הוא שוקל את צעדיו במסגרת האמצעים העומדים לרשותו. יש להצטער שרשות הצלילה הספורטיבית בחרה בדרך זו במקום לפעול לטובת קידום התחום בישראל ולמען הצוללים, המדריכים והמועדונים. יש להצטער שעיתון זה מועל ביעודו העיתונאי ומשרת את האינטרסים של רשות ממשלתית שלא פועלת כהלכה, בתחום שכה יקר ללבם של אנשי העיר אילת.

 

פועלים לחקירה פלילית


ממשרד התרבות נמסר בתגובה לפסק הדין: "רשות הצלילה במשרד התרבות והספורט רואה לנגד עיניה בראש ובראשונה את נושאי בטיחות הצוללים והשמירה על חיי אדם. במקרה המדובר בית המשפט פסק באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי שיקולים אלו הם שהנחו את רשות הצלילה כדין ודחה את כלל טענות העותר. פסק הדין קובע שהחלטת הרשות להטיל מגבלות על רישיון הדרכת הצלילה שניתן לעותר ובהמשך לשלול את הרישיון לחלוטין היו החלטות מנהליות תקינות אשר לא נפל בהן כל פגע המצדיק את התערבותו של בית המשפט. לרשות הצלילה ולמשרד התרבות והספורט אין סמכות להעמיד לדין פלילי. עם זאת, לנוכח חומרת המקרה המשרד פועל על מנת שמשטרת ישראל והפרקליטות יעשו שימוש בסמכותם לחקור את החשדות כנגד העותר ובמידת הצורך להעמידו לדין. המשרד מברך על פסק הדין אשר מחזק את חשיבות העמידה הקפדנית על הוראות הדין והנהלים בתחום הצלילה הספורטיבית ומדגיש את ההשלכות שעלולות לנבוע מאי ציות לכללים אלו. רשות הצלילה תמשיך להתנהל מתוך אחריות לחיי אדם ולבטיחות הציבור”.  

ממשטרת ישראל נמסר כי החקירה עודה מתנהלת.


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש