ביהמ''ש: תנאי תכנית עידוד פרישה בעיריית אילת מחייבים חתימה על כתב ויתור על טענות

מאת: ניר אמיתי ● צילום: ויקיפדיה ● 5/2/2021 12:38 ● ערב ערב 3003
נדחתה בקשתו של עובד עיריית אילת שפרש במסגרת תכנית עידוד פרישה, לאפשר לו להחריג ממנה טענות שהעלה במסגרת כתב תביעה שהגיש נגד העירייה ● בקבלו את עמדת העירייה קבע ביהמ''ש כי על העובד לבחור בין פרישה במסלול רגיל וניהול התביעה, לבין עמידה בכל תנאי הקול קורא שאפשר את התנאים המטיבים שבתכנית הפרישה המוקדמת, הכוללים חתימה על כתב ויתור וסילוק
ביהמ''ש: תנאי תכנית עידוד  פרישה בעיריית אילת מחייבים  חתימה על כתב ויתור על טענות
''הוספת סייג לאחר חתימת העירייה על המסמך השלם, מהווה לכל היותר הצעה חדשה''

עדכון: העובד החילט בסופו של דבר להמשיך עם ההליך המשפטי נגד העירייה ולוותר על תנאי הקול קורא שפרסם הממונה על השכר.

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע דחה את בקשתו של עובד עירייה שביקש מביהמ"ש להוציא צו שיורה לעיריית אילת לאפשר לו לפרוש מהעירייה על פי תנאים מיטיבים שפורסמו במסגרת תכנית לעידוד פרישה מרצון מיום 5.2.19 וזאת אף שהודיע כי הוא דורש להחריג מכתב הוויתור וסילוק עליו נדרש לחתום, טענות לגמר חשבון שתבע במסגרת תביעה שהגיש ימים ספורים טרם פרישתו מהעבודה.

 

לרשות אין סמכות להעניק תנאי פרישה עודפים


העובד  טען כי התביעה היא הפליה מטעמי בריאות, מאחר שכאשר חזר לעבודה לאחר היעדרות ממושכת בעקבות תאונה קשה, לא שובץ לעבודה בימי שישי ולא הועמד לרשותו רכב שטח כדי לבצע את עבודתו. עוד טען כי רכיבי התביעה שהגיש אינם רכיבים פנסיוניים ועל כן אין להם נגיעה לתנאי הפרישה. על ביהמ"ש היה להכריע בבקשה במהירות שכן תנאי הקול קורא שפרסם הממונה עלהשכר, עמדו לפוג ב-31.1. כאמור פעל העובד במסגרת פרישתו בשני נתיבים, מחד הגיש כתב תביעה בחודש מרץ 2020 ובו העלה טענות שונות הנוגעות לסכומים שהגיעו לו לטענתנו בגמר חשבון מול העירייה. שלושה ימים לאחר הגשת התביעה חתם על גמר חשבון מול העירייה וסייג חתימתו במלים "למעט התביעה" ומספרה. בעירייה טענו כי נודע להם על התביעה רק עם קבלת כתב גמר החשבון החתום שכן כתב התביעה עצמו טרם נמסר להם באותו מועד. בקבלו את עמדת העירייה פסק השופט יעקב אזולאי כי: "הרשות המקומית מוסמכת להעניק לעובד זכות עודפת כמפורט בקול הקורא, רק אם הוא עומד בכלל התבחינים המפורטים בקול הקורא. לרשות אין סמכות להעניק לו תנאי פרישה עודפים שלא בהתאם לקול הקורא ולתנאיו (לרבות חתימה על כתב הקבלה והסילוק). המבקש חפץ למעשה כי בית הדין יקבע שהוא זכאי לתנאים העודפים מכוח הקול הקורא, אך בה בעת, כי אינו חייב לעמוד בתנאי הקול הקורא. מדובר "במקשה אחת" - תנאי הזכאות שלובים וכרוכים יחדיו עם החיובים הגלומים בקול הקורא, ולא ניתן לנתק מוסרותיהם".

 

לכל היותר הצעה חדשה


השופט דחה גם את טענת העובד ביחס להסתייגות שהוסיף וזאת לאחר שמצא כי הוסיף אותה לגמר החשבון רק לאחר שנציגי העירייה חתמו על המסמך המלא, "בוודאי שאין מקום לקבוע כי העירייה מחויבת לתוספת שכתב מהמבקש לאחר שחתמה על המסמך מצדה. הוספת סייג לאחר חתימת העירייה על המסמך השלם, מהווה לכל היותר הצעה חדשה מצדו של המבקש, לגביה לא ניתנה הסכמת העירייה בדרך של חתימה על מסמך מתוקן", נפסק. לפיכך, קבע ביה"ד כי בפני המבקש עומדות שתי אפשרויות ביניהן עליו לבחור עד לסוף ינואר 21. "פרישה עם קבלת התנאים המיטיבים תוך חתימה על נספח וויתור על התביעה שהוגשה, או פרישה בהתאם לתנאים הקבועים בדין והמשך ניהול התביעה. קבלת התנאים המיטיבים תוך המשך ניהול התביעה לא יכולים לדור יחדיו". 


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש