הדואר בא היום

מאת: ● ● ערב ערב 2460
אתי טל, דוורית כבר 12 שנה, מספרת על עבודתה ועל ההתמודדות עם ההתאלמנות הפתאומית מבעלה האהוב קובי. יש חיים אחרי הדואר. דואר ישראל כפי שלא הכרתם בעבר בראיון נוטף זיעה
הדואר בא היום