מחקר: שיעור הזכאים לבגרות באילת לא עולה

מאת: עומר כרמון ● 21/1/2011 11:01 ● ערב ערב 2481
דו"ח מרכז המחקר 'אדוה' מצא, כי מגמת העלייה בשיעור הזכאים לתעודות בגרות נבלמה בשנת 2004. אחוז הסטודנטים האילתים לתואר ראשון הוא מהנמוכים בארץ. כל הישובים המדורגים מתחת לאילת הם ערבים וחרדים עיריית אילת: "לשמחתנו, גדל מספר הסטודנטים משנה לשנה. נרשמה עלייה של חמישה אחוזים בשיעור הזכאים לבגרות. בזכות ההשקעה הרבה, נרשמים במערכת החינוך הישגים מזהירים". הסיבה לפער בנתונים בין עיריית אילת למרכז 'אדוה': העירייה אינה לוקחת בחשבון את התלמידים שנשרו ממערכת החינוך
מחקר:  שיעור הזכאים לבגרות באילת לא עולה