חשש: מחסן האשלג בנמל מזהם את שכונת שחמון

מאת: עומר כרמון ● 2/2/2011 17:30 ● ערב ערב 2483
חברת כימיקלים לישראל מבקשת להרחיב את מחסן האשלג והפוספטים בנמל אילת ומודה, כי הוא "ישן, אינו עומד בתקן ונרשמות בו פליטות של אשלג" המשרד להגנת הסביבה הורה לחברה להקים מתקן ניטור בשכונת שחמון שימדוד את זיהום האוויר שיוצר המחסן. הנהלת חברת נמל אילת פנתה למשרד להגנת הסביבה כדי שישקול ייצוא של ברום דרך הנמל. ברום נחשב לחומר רעיל שדליפה שלו באזור מיושב עלולה לגרום לאסון המוני. חברת נמל אילת: "נדע להיערך בהתאם ולספק את השירות באופן הטוב והבטיחותי ביותר"
חשש: מחסן האשלג בנמל מזהם את שכונת שחמון