ראש העירייה: יועצת למעמד האישה לא חייבת לקבל שכר

מאת: עומר כרמון ● 2/2/2011 17:57 ● ערב ערב 2483
חוק קידום מעמד האישה קובע, כי רשות מקומית חייבת למנות יועצת למעמד האישה שתיבחר בדרך של מכרז. מאז שנכנס לתפקידו מאיר יצחק הלוי, לא התפרסם מכרז בנושא. בישיבת מועצת העיר שאישרה את תקציב 2011, הזכירה לימור להב לראש העירייה, כי לפני שמונה חודשים הבטיח כי תפקיד היועצת יופיע כבר בתקציב הנוכחי, אולם הבטחה זו לא קוימה. מאיר יצחק הלוי: היועצת תמונה כבר בשנה הקרובה