עתודאים בלי עתיד?

מאת: ● 9/2/2011 14:52 ● ערב ערב 2484
הורים לבוגרי תכנית 'פלדה כחולה' מתלוננים: "לא נפתחה כתת י"ג ללימודי המשך באילת. העתודאים הצעירים נדרשו ללימודי המשך בחיפה. הנסיעות הממושכות באוטובוסים שוחקות את התלמידים". "לא עמדו בהבטחות שהבטיחו לנו", זועם אדי (כל השמות בכתבה בדויים). הצבא ומשרד החינוך העבירו אותנו לבקש תגובה מהעירייה ואנחנו...מחכים...
עתודאים בלי עתיד?