אילת ביריד התיירות השנתי של ישראל

מאת: מערכת יום יום באילת ● 16/2/2011 07:34 ● ערב ערב 2064
שיתוף פעולה של גורמי התיירות בעיר ייצר ביתן אטרקטיבי במיוחד המייצג את העיר אילת ביריד התיירות השנתי של ישראל - יריד IMTM. ראש העירייה ייצג את אילת בביקור הממלכתי באוקריאנה לציוןביטול אשרת הכניסה ההדדית
אילת ביריד התיירות השנתי של ישראל