אילן ברגמן מאשים את משטרת ישראל כי מתחת לאפה מועסקים בבניית התחנה החדשה עבריינים מורשעים

מאת: רותם נועם ● 1/7/2020 21:32 ● ערב ערב 2973
אילן ברגמן (''מוכר הסיגריות'') ממשיך לתקוף ● הפעם את משטרת ישראל, על שאינה אוכפת לטענתו את תנאי מכרזיה האוסרים על העסקת בעלי עבר פלילי בבניית תחנת המשטרה החדשה בעיר ● לטענת ברגמן באתר מועסקים מנהל עבודה וקבלן משנה שהורשעו בעבר ● ברגמן לא הציג ראיות לטענות ● במשטרה דוחים את הטענות: באשר למינוי מנהל עבודה- הדרישה במכרז היא דרישה מקצועית של וותק וניסיון ונוכחות קבועה של מנהל העבודה באתר ורישומו במשרד העבודה הרווחה ...משטרת ישראל איננה מעבירה תשלומים למנהל עבודה או לקבלני משנה''
אילן ברגמן מאשים את משטרת  ישראל כי מתחת לאפה מועסקים בבניית התחנה החדשה עבריינים מורשעים
“משטרת ישראל מבצעת ביקורות עיתיות באתר זה”. בית תחנת המשטרה החדש ● צילום: רותם נועם

אילן ברגמן, המוכר בכינויו "מוכר הסיגריות", מי המגדיר עצמו כלוחם צדק ופעיל חברתי, פרסם השבוע סרטון שהופץ ברשתות החברתיות ובו הוא יוצא בהאשמה כלפי משטרת ישראל על כי אינה מפקחת על כי הפועלים בשטח מבנה התחנה החדש הנבנה בעיר, עומדים בדרישות המכרז, הדורש העדר עבר פלילי. לטענת ברגמן לפחות שני עובדים במתחם, שככל הנראה מועסקים על ידי קבלני משנה, הנם בעלי עבר פלילי, האחד הורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות והאחר בעבירות סמים והעסקת עובדים זרים ללא היתר. עם זאת לא הציג ברגמן הוכחות לדבריו במהלך הסרטון ולעיתון אין ידיעה לגבי אמיתות הטענות.

 

טוען שהמשטרה אינה מפקחת על הפועלים באתר. ברגמן

 

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה לדברים:  "לפני כשנתיים פרסמה משטרת ישראל מכרז לקבלן ביצוע להקמת מבנה משטרתי בעיר אילת, מכרז בו זכתה חברת "אלקטרה בניה". פרויקט זה מנוהל משלב התכנון ועד סוף שלב הביצוע כולל פיקוח צמוד באתר ע"י חברת ניהול ופיקוח וותיקה ומקצועית- חברת "ניצן ענבר". על-פי המכרז, קיימת דרישה כי המציע ייתן הסכמתו לכך שהמשטרה תבצע בדיקת מידע לגביו ודרישה נוספת כי הקבלן ועובדיו כפופים לתנאי ביטחון שדה של משטרת ישראל. בהתאם לכך, הקבלן חתום על הצהרה כי ידוע לו כי חל איסור מוחלט להעסקת עובדים זרים, השוהים בארץ ללא אישור שהייה כחוק ואישור משרד העבודה, ואם יפר את ההוראה, בין היתר, תופסק העסקתו ויופעלו כנגדו הסנקציות הרשומות. בהתאם להנחיות בטחון שדה, העובדים נבדקים ברמות שונות תוך הבחנה בין שלב "עד אכלוס מבנה" לבין שלב "לאחר אכלוסו" אז מתבצעת בדיקת ביטחון שדה שונה.
 
באשר למינוי מנהל עבודה- הדרישה במכרז היא דרישה מקצועית של וותק וניסיון ונוכחות קבועה של מנהל העבודה באתר ורישומו במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כדין. מנהל העבודה ששמו אוזכר בסרטון שצורף לפנייתכם, מונה מטעם חברת "אלקטרה בניה" כמנהל עבודה ראשי באתר ומינויו אושר על ידי הגורם הרלוונטי. למיטב ידיעתנו, בתקופה מסוימת הוחלף מנהל העבודה על ידי מנהל עבודה אחר שהעמידה חברת "אלקטרה בניה" כמתחייב ממנה, מכאן שהרציפות להימצאות מנהל עבודה באתר נשמרה.
 
באשר לטענה כאילו אותו מנהל עבודה מנסה לנפח חשבוניות והמשטרה משלמת לו מכספי ציבור- יובהר כי משטרת ישראל איננה מעבירה תשלומים למנהל עבודה או לקבלני משנה ואין לה התקשרות עם מי מהם, אלא עם חברת "אלקטרה בניה" בלבד. דרישות התשלום של חברת "אלקטרה בניה" עוברות בדיקה מדוקדקת של גורמים שונים, הן של מנהל הפרויקט מטעם חברת "ניצן ענבר" והן גורמי משטרה מקצועיים, עד שהיא משולמת לקבלן וכל זאת בהתאם להצעת המחיר ותנאי המכרז.
 
באשר לנושא הבטיחות באתר והביטוח- האחריות לבטיחות באתר בהיותו פרויקט הקמה מוטלת על חברת "אלקטרה בניה" בלבד. משטרת ישראל מבצעת ביקורות עיתיות באתר זה, כמו באתרים אחרים, על ידי קצין בטיחות ארצי מטעם מחלקת בינוי ונכסים ומחלקת בטיחות. בנוסף, נערכו באתר שתי בקרות של מפקח עבודה ראשי מטעם משרד העבודה והרווחה. חברת "אלקטרה בניה", כמו כל זוכה אחר, מבוטחת בהתאם לדרישות הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה "ענבל", והביטוח חייב להיות בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות."
 


  חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש