רשות הטבע והגנים: ''בממשה אילת מתבצעת פעילות בלתי חוקית של שיט ודיג''

מאת: ניר אמיתי ● 4/12/2020 09:10 ● ערב ערב 2994
סאגת הממשה הזמני/קבוע ממשיכה להיגרר ● הוועדה המחוזית אישרה את המשך פעילותו במתקן הקיים לשנה נוספת, עם אפשרות להארכה לארבע נוספות, ובתנאי שתקודם החלופה שתבחר למיקום קבע ● בעיריית אילת תומכים בחלופה הצמודה לשטח הקיים כיום ● וברשות הטבע והגנים מוטרדים מהעדר אכיפה של שיט ודיג המתבצעים לדבריהם ללא כל התערבות מצד הנמל ● נציג חנ''י: ''גם הרחצה בחוף הדקל, מוש והחשמל אסורה מי עושה להם משהו?'' ● כמו כן, יתכן כי קידום תכנית הממשה בנפרד מתכנית הנמל תאפשר לפטור את המיקום שייבחר מעריכת תסקיר סביבתי ● אך ההחלטה שהתקבלה מדגישה כי כל פעילות שלא הוגדרה במפורש בהיתר תחשב לסטייה ממנו לרבות דיג ושיט
רשות הטבע והגנים:  ''בממשה אילת מתבצעת פעילות  בלתי חוקית של שיט ודיג''
דייגי חכה בתחום הממשה מבצעים דיג אסור (צולם בינואר 2016) ● צילום: החברה להגנת הטבע

הוועדה המחוזית דרום אישרה את המשך הפעלת ממשה הספינות הממוקם כיום בצמוד לחלקו הצפוני של ריף הדולפינים, לשנה נוספת וזאת אף שהמקום פועל ללא היתרים וטרם נבחרה החלופה למיקום הקבע אליו אמור לעבור (אם יעבור) בעתיד. על פי ההחלטה, רשאית תהיה הוועדה להאריך את תוקף התכנית לשנתיים נוספות בתנאי שאכן הוגשה תכנית מפורטת לממשה קבוע. היה ותאושר תכנית כזו, תהא הוועדה רשאית להאריך את האישור בשנתיים נוספות אם תשוכנע כי תקופה זו דרושה להשלמת בניית הממשה הקבוע. 
הממשה הקיים משרת כיום למעלה מ-400 כלי שיט באילת, ובכוונת חכ"א להגדיל את שטחי העגינה במרינה אילת לכ-630 כלי שיט. תפקידו של הממשה לשרת כלי שיט אלה הן בכל הנוגע לרישויים הדו שנתי וכן לצורך תחזוקה ותיקונים.

 

"אי נוחות רבה"


הוועדה מצאה לנכון לציין "את אי הנוחות הרבה שלה מהעובדה כי היא מקדמת שוב תכנית זמנית לממשה הקיים, וזאת מבלי שהתקדמו ההליכים לתכנית לממשה קבוע, למרות שעברו 15 שנה מאז ההחלטה על הפקדת תכנית ראשונה לממשה, ומעל 15 שנה מיום הפעלתו בהיתר שלא אושר כנדרש", למרות זאת, הוסיפה הוועדה כי היא: "רושמת לפניה את הודעת נציג שר התחבורה, כי משרדו, או אחד הגופים המונחים על ידו (כגון רספ"ן או חנ"י) יכין ויגיש בתוך פרק זמן של שנה אחת, מקבלת החלטה זו, תכנית לממשה קבוע בתאום עם לשכת התכנון. הובהר כי התכנית תהיה לממשה בלבד ולא תהיה כרוכה בתכנית לנמל אילת.
מהנדס העיר אילת אנג' אסף אריכא התייחס לדברים בדיון ואמר: "...ההכרה בצורך בממשה במפרץ אילת יצרה את אותו דפוס שלא מכינים תכנית אבל אין ברירה, אי אפשר בלי ממשה, אז נותנים עוד קצת הארכה ועוד קצת הארכה. מוסדות התכנון עמדו במבוכה די גדולה במשך השנים, זה נשקף מההחלטות...הגיע הזמן שזה ייפסק...לאורך השנים היו ליקויים מאוד משמעותיים בהפעלת המקום. החלטת הוועדה המקומית אף הצביעה על ממשק בעייתי עם ריף הדולפינים...הבעיות שזה גורם לריף הדולפינים ולחוויה התיירותית". 

 

השטח האמריקאי אליו מבקשת העירייה להעביר את הממשה 

 

בעירייה מעדיפים את השטח הצמוד


אלא שעל מנת להגיע לתכנית מפורטת, נדרש ראשית להכריע מבין החלופות שהוצעו לוועדת התכנון. תומר גוטהלף מתכנן המחוז, פרט על החלופות השונות, החל מהמיקום הנוכחי, דרך מיקום הצמוד לשטח הקיים מצפון, דרך חלופה צפונית יותר עליה ממוקם כיום חוף הדקל,  ושתי חלופות נוספות במרינה הקיימת וליד שפך תעלת הקינט. אלא שמדברי גוטהלף עולה כי הלכה למעשה רק שתי האופציות הראשונות הן ברות יישום בפועל – קרי: במיקום הנוכחי, או במיקום צפוני צמוד לקיים, בשטח שנקרא "השטח האמריקאי". 
החלופה הממוקמת על חוף הדקל אינה אפשרית בשל חוזים ארוכי טווח עליהם חתמה חנ"י מול המפעילים ועל כן היא כבולה בהם לשנים קדימה. 
אריכא ציין כי בדיון שנערך בנושא בולחו"ף (הוועדה לשמירה הסביבה החופית), הומלצה על ידי הוועדה המקומית אילת חלופת השטח הצמוד לשטח הנוכחי וזאת בעיקר משום שהיא מייצרת מרווח בין הריף לממשה. 
נציג משרד התחבורה בדיון אמר: "אנחנו נבוכים כי זה פרויקט שהרווחיות שלו לגורם הפרטי שמפעיל היא מאוד נמוכה, או גבולית וכל ההתנהלות מסביב בהתאם". לגבי האפשרות כי תאושר תב"ע חדשה למיקום החלופי אמר: "אנחנו באמצעות חנ"י נגיש את התב"ע הקבועה בתקווה שנצליח להגיע לתב"ע".

מנהל אגף בכיר הנדסה ותפעול נמלים, ירון שוורץ התייחס אף הוא לבעלי הממשה: "קל מאוד לבוא להטיל חובות על בעל הממשה, או שהוא יישבר או שהוא פשוט יטיל את זה על בעלי הכלי שיט וזה יעלה הרבה מאוד כסף. התיירים שיבואו ישלמו הרבה". 
השיב לו גוטהלף: "אם יש לזה באמת עלויות משמעויות יכול להיות שבאמת צריך לגלגל אותן על כלי השיט, גם בעלות בדיקת רישוי וגם בעלות התיקון. לא הגיוני שהציבור על ידי מפגעים סביבתיים, יסבסד איזו שהיא פעילות של שיט, פעילות משקית כזו או אחרת". גוטהלף הוסיף: "צריך להיזהר כשיש תשתית יחידה והתשתית הזו מנדטורית מבחינת חובת רישוי, לפני שנותנים לה חוזה ארוך טווח היא מקימה תשתיות, היא פתאום נהיית מונופול ויקשה מאוד לאכוף את התנאים". לאור כך ביקש ממשרד התחבורה כי הוא יהיה זה שיקים את התשתית בממשה שיוקם ולא גורם פרטי, כך שניתן יהיה להוציא את המקום למכרז. "משך ההתקשרות והתנאים יכולים להיות הרבה יותר משוחררים עם הרבה יותר פיקוח שלכם ובמידת הצורך להחליף את המפעיל. לא להגיע למצב שהוא השקיע השקעות פרטיות מאוד גבוהות ואז אין אפשרות להחליף אותו והוא מחזיק את כולנו במקום רגיש. לפעמים עדיף להשקיע מראש בתשתית ציבורית,...אני רק מעביר לכם הערה לשקילה". 

 

בנמל לא מבינים מה ההבדל בין שתי החלופות


מר גיא דוננפלד, מטעם חנ"י פיתוח נכסים, הבהיר את עמדת נמלי ישראל: "הממשה הוא לא עסק של חנ"י, זו פעילות שבדרך כלל מתקיימת במרינות במעגנות לא בתוך נמלים, זו לא פעילות נמלית. הסיטואציה הקיימת באילת היא סיטואציה שהתקבלה כתוצאה מהחלטה חד צדדית של משרד הביטחון להוציא את הממשה מתוך הנמל הצבאי, שזה גם מקום בעייתי ורשת הנמלים והרכבות נתנה שטח בקצה השטח שלה בשטח הדרומי, כדי שאפשר יהיה לא להשבית את פעילות השיט בנמל. עכשיו מבחינת חנ"י שלא יהיה ממשה. יהיה עוד שטח נמלי", עוד הוסיף כי הוא לא מצליח לראות את ההבדל בין שני המיקומים, זה הנוכחי וזה המוצע הצמוד לו: "לפי שתי החלופות הריאליות, המיקום של המסילות (לים) ושל אוהל הטיפולים נשאר בעצם באותו מקום. כך שהמרחק מריף הדולפינים של פעילות טיפול בסירות לא משתנה", כן הבהיר כי השטח הנוכחי שיתפנה יתמלא בפעילות נמלית אחרת "אם לא האחסנה של סירות ישנות אז מכולות, מכוניות...".

 

פעילות בלתי חוקית של שיט ודיג


מתן לוינסון, נציג המשרד להגנת הסביבה הבהיר בדיון כי במשרד הגיעו למסקנה כי נדרש לעדכן חלק מהתנאים הסביבתיים שכן התשתיות באתר לא מתאימות ב100% לצרכים, בעיקר בנושא של איכות אוויר. אך הוא גם פרט כי היה והחלופה תקודם בנפרד מתכנית התב"ע של הנמל, היא תוכ לזכות לפטור מהכנת תסקיר סביבתי ואכן בהחלטה הסופית הבהירה הוועדה כי היא מפרידה את תכנית אישור הממשה מזו של הנמל.

רותי נשיץ, נציגת רשות הטבע והגנים התייחסה לערכי טבע במקום ואמרה: "בממשק עם ריף הדולפינים אנחנו מוצאים היום שיש ערכי טבע מוגנים בסביבה הזו...יש כמה הסכמות שביקשנו להטמיע בתכנית על מנת לצמצם את הפגיעה בערכי הטבע, גם הדולפינים עצמם, אבל גם בכל הנוגע לאלמוגים שמתפתחים במרחב הזה...צריך לומר שהיום מתקיימת שם פעילות בלתי חוקית גם של איסור דיג מתחום הממשה וגם פעילויות של שיט לא חוקי וכו'. חשוב מאוד שהתכנית תתייחס לסוגיות האלה".
וגוטהלף החרה החזיק אחריה: "אומרת רותי, יש פה ממשה עם סמכויות לעבוד כממשה. האיש פתח חוף יש לו דיג וצלילות ויציאות לים. זה משהו שאתם מודעים לו? זה משהו שאתם נתתם לו הכשר באיזו שהיא צורה? 
על כך השיב שוורץ: "אם הוא עבריין שישלם את המחיר. אנחנו מדברים על הממשה לא על חריגות". ובהמשך אמר: "רגע, זה שמתרחצים אנשים בחוף חשמל, בחוף הדקל ומוש, את יודעת שכל זה לא חוקי? מי עושה להם משהו? גם אתם באים לרספ"ן? בכל החופים האלה הרחצה אסורה".
על כך הגיב גוטהלף בהמשך: "אפשר פשוט להגיד – אני אצלצל למנהל הנמל ואדאג לזה".
אלא שנשיץ לא הרפתה והסבירה: "כולנו נסכים שיש פה לקונה בשטח הנמל, רשות הטבע והגנים לא יכולה לבצע אכיפה של דיג (בשטח הנמל)", ולפיכך דרשה כי התכנית תגדיר מפורשות איסורים על דיג ושיט במקום, שכן: "כרגע מתקיימת פעילות ולא מתבצעת אכיפה". נציג המשרד לאיכות הסביבה אמר: "האתר הזה במשך השנים יש בו הרבה הפרות של הרבה חוקים. רק תבחר חוק כנראה שהפרו אותו", לפיכך דרש כי התכנית תרשום במפורש כי כל סטייה מהפעילות המותרת רשמית תחשב לסטייה מההיתר. 
לאור טענות אלה, ציינה הוועדה בהחלטתה כי היא פונה למנהל רספ"ן ולמנכ"ל חנ"י על מנת שיפעלו במסגרת סמכויותיהם לאכיפה בתחום הממשה, המצוי בתחום נמל אילת, על מנת למנוע הפרות שונות המתבצעות בו ובכלל זה בנוגע למילוי ההנחיות הסביבתיות והתפעוליות וכן למניעת שימושי דיג וקיט בניגוד לדין". 

 

“מרבית שטח הנמל הצבאי לא יפונה"

 

הפינה הדרומית של הנמל תפונה לטובת הציבור ● הדמייה מייזליץ כסיף רויטמן

תומר גוטהלף, מתכנן מחוז דרום התייחס במהלך הישיבה לאישור מינהל התכנון של משרד הפנים את התכנסות בסיס חיל הים – התכנית שאמורה לפנות 115 דונם משטח הנמל הצבאי לטובת מגורים, תעסוקה מלונאות ומסחר באילת: "הרצון הזה של תמ"א 13 להעתיק את הנמל הצבאי אל תוך הנמל האזרחי לא מומש וגם לפי המצב העדכני לא עתיד להתממש", הסביר. "היתה וועדה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה שמסיימת את פעולתה בימים אלו שבחנה את העניין. באה מערכת הביטחון והסבירה באותות ובמופתים שהדבר הזה לא ישים ושהוא יפגע ביכולות המבצעיות במפרץ אילת ולכן ההחלטה של אותה ועדה היא  שהנמל הצבאי יישאר במקומו וששטחו יצומצם. הוא יצטמצם בחלק המערבי שמעבר לכביש 90, וגם צמצום מסוים שהיה הישג גדול של עיריית אילת ושלנו בשטח הדרומי ועוד צמצום קטן בשטח הצפוני, אבל בגדול, מרבית שטחו יישאר נמל צבאי ובעתיד ייבנו בו תשתיות חדשות שישרתו את חיל הים לעתיד קדימה".
במסגרת המהלך המתואם עם משרד הביטחון, יועתקו שטחי הבסיס הצבאי, המשתרע כיום על פני 155 דונם, לשטח של 47 דונם שממזרח לכביש 90. כך שלמעשה יתפנו 83 דונם ממערב לכביש 90 ו-25 דונם משטחי הרציפים הקיימים לאורך הים שעד היום היו בתחום הבסיס הצבאי. שטחים אלה נקבעו כשטחים לפיתוח בתוכנית המתאר של אילת ובתוכנית מרכז העיר החדש, אשר עתיד להשתרע ממרכז שדה התעופה ועד הנמל האזרחי.

 

שטח הנמל הצבאי ● מייזליץ כסיף רויטמן אדריכלים


בשטחים שיפונו ממערב לכביש 90, יוקם רובע עירוני חדש שיציע לראשונה באילת מפגש ישיר בין העיר לבין חוף הים. התכנון המוצע של הרובע כולל תמהיל עירוני מגוון הכולל כ-750 יחידות דיור, 400 חדרי מלון, כ-9,000 מ"ר של שטחי תעסוקה וכ-15,000 מ"ר של שטחי מסחר. התכנון, עליו הופקד משרד מייזליץ-כסיף-רויטמן אדריכלים, שם דגש על רחובות שיופנו אל הים והבינוי כולו מתוכנן בדירוג כלפי המפרץ. בתחום הרציפים המתפנים, תוקם חזית ים עירונית על שטח של 25 דונם שתשלב שטחים פתוחים לציבור, חדרי מלון, מסחר, שימושי פנאי ותרבות.


רוצים להיות מעודכנים 24/7? הצטרפו לקבוצת הווצאפ של חדשות ערב ערב באילת

חדשות אילת והערבה - יום יום באילת